Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

"כִּי אָז אֶהְפֹּךְ אֶל עַמִּים שָׂפָה בְרוּרָה לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם יְהוָה לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד" (צפניה, ג', 9).

 

 

   מהי השפה הברורה המוזכרת על-ידי הנביא צפניה, אשר תביא את העמים כולם לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד?

   שפה זו אמורה "להופיע" בתקופת הגאולה השלמה, הנכללת בזמן אותו מכיר מרבית העם היהודי כ"ימות המשיח", ולאחד את אומות העולם כולן בעבודה מונותיאיסטית אמיתית, נקייה מעבודה זרה, לאל חי אחד, בורא היקום.

   סביר להניח כי רוב היהודים בימנו המאמינים בבורא עולם, מחשיבים תקופה זו כתקופה רחוקה שתגיע בעתיד הרחוק. אחדים מקווים כי תקופה זו תגיע בשלב כלשהו בחייהם, ויש גם כאלו המאמינים במשיחי שקר שאמורים, לפי דעתם השגויה, להתגלות על הארץ תוך חודשים.

   לפיכך, תופתעו ודאי לדעת כי תקופת הגאולה השלמה כבר החלה, וכי הגואל האחרון כבר נבחר. הוא חי בעולמנו, נפטר ועלה למלכות השמים, בה הוא מנהל את ענייני הגאולה. למרות יכולתו לרדת אל העולם בגוף גשמי, אין הוא עושה זאת באופן פומבי, מאחר והעולם בימנו עדיין לא בשל לקבל באופן חד משמעי ומוחלט את הגאולה השלמה, וירידה מסוג זה יכולה לגרום לתוצאות שליליות ולא רצויות.

   השפה הברורה היא השפה החדשה אשר יורדת בתקופת הגאולה השלמה בחלומות ובחזיונות לתלמידיו של הגואל האחרון, משנת 1982 (עת פטירתו) ועד היום, ואשר מבהירה את כל ענייני הגאולה השלמה. שפה זו מיועדת לאנושות כולה. היא אינה נועדה ליהודים בלבד, אלא גם לאומות העולם! לולא עובדה זו, מדוע מציין צפניה בנבואתו: "לקרא כלם בשם ה'", ונביאים נוספים, כישעיה או ירמיה מדגישים את אוניברסאליות הגאולה?

   השפה הברורה המתגלה בתקופת הגאולה השלמה לא נועדה חלילה לנתק את היהדות ממסורת העבר שלה. מדייק מלאכי בקביעתו: "זִכְרוּ, תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי" (מלאכי, ג', 22), בל ננטוש, חלילה וחס, את תורת ישראל ומסורת ישראל, וניפול לטעות של הנוצרים הראשונים, אשר לאחר מותו של ישוע גרמו להאלהתו, והתנתקו מן המסורת היהודית. השפה הברורה מטרתה ליצור מכנה משותף בין היהודים לאומות העולם השונות, על מנת להביא לאותה גאולה כללית אוניברסאלית. מכנה משותף זה לא נבנה על-ידי התנתקות, אלא על-ידי חידוש במסגרת הקיים, תוך התבססות על הקיים.

   רבים מן היהודים בימנו התנתקו מן הדת ומצוותיה בשל ההקצנה במחנה הדתי והחרדי. אותה שפה ברורה תבהיר גם להם עניינים שלא היו ידועים לפני מספר שנים בעולם, ותקרב אותם בחזרה אל האמונה האמיתית, מאחר והליכה בדרך השפה הברורה והגילויים החדשים במסגרתה אינה באה להקצין, להחמיר, לבדל ולהפריד, אלא להקל, לחבר ולאחד. אין ספק כי הדתיים והחרדים יתקשו אולי להתחבר לתכני אותה שפה בתחילה, ורבים מהם ימשיכו באורח חייהם המתבדל, ולעיתים גם המתבודד, אך כולנו תקווה שבעתיד, לאחר שייחשפו לתכני אותה שפה, ובמקביל יחזו במאורעות שונים שיקרו בארצנו ובעולמנו, אותם יכוון אלוהי היקום, גם עיניהם תיפקחנה בהדרגה.

   לאחר הפצת השפה במחנה היהודי, תופץ השפה הברורה גם ברחבי העולם. ליהודים יש הזכות להיות "אור לגויים" ולשמש כמפיציה, ובמקביל, למרבית אומות העולם כיום, נוצריות ומוסלמיות, יש בסיס אמוני שיקל עליהן לקבל אותה: הנוצרים, למרות תיאולוגיה פסולה ואלילית, מכירים בישות האלוהית ובתנ"ך כספר קדוש, וגם המוסלמים אמונתם באל אחד היא אכן אמיתית, ורובם הגדול (הסוני) מבדיל בין היהודים והנוצרים לבין עמים אחרים, הרחוקים מן האמונה האמיתית.

   בשני הכתבים הקודמים שכתבתי, הסברתי אודות המושגים הכלליים של הגאולה השלמה: התוכנית הגאולית של ה', הגואל האחרון חיים, תפקידו של אליהו הנביא כמכריז על הגאולה השלמה, כתבי ספר משנת חיים, קשרה של הגאולה לכוכבי הגאולה ומושגים נוספים וחדשים, אשר לא היו ידועים לפני הגילוי הגדול והנפלא המתרחש בשנים הללו. הטקסט הנוכחי הוא בסיסי יותר, ואקדיש את כולו לבסיס של אותה שפה ברורה: ששת הסימנים השלמים של הגאולה השלמה. על סימנים אלו ניתן לבנות, למעשה, את הבניין החדש כולו, והבנת אותם סימנים גדולים, אשר התקבלו בחלומות בשנה הראשונה לאחר פטירת הגואל חיים, תקל על קבלת שאר התכנים החדשים והלא מוכרים, ככתוב: "הִשְׁמַעְתִּיךָ חֲדָשׁוֹת מֵעַתָּה, וּנְצֻרוֹת וְלֹא יְדַעְתָּם" (ישעיהו, מ"ח, 6). התכנים כולם, יש לציין, מועלים בכתבים הרבים של ספר משנת חיים, והם נגישים בפניכם באתר האינטרנט: ...

   יש לציין כי לאחר קבלת הסימנים השלמים, המשיכו תלמידי הצדיק חיים לקבל אלפי סימנים (בעיקר בחלומות ובחזיונות) הנוגעים לענייני הגאולה השלמה. חלומות נבואיים אלו, כאשר הם מתקבלים, נרשמים ומוסברים, הופכים לסימנים נבואיים על הארץ. פעמים רבות, לאחר קבלת סימנים גאוליים, מתרחשים אירועים ברמה המקומית או הגלובלית אשר "תומכים" באותם סימנים שהתקבלו. לדוגמא: באותה תקופה בה נתקבלו בחלומות סימנים אוניברסאליים לפיוס עתידי בין היהודים לנוצרים (רמז נבואי לכך מצוי בתורה בפיוס בין יעקב לעשו), התרחשה פגישה היסטורית בין האפיפיור לרבה הראשי של רומא בבית כנסת איטלקי, ובהמשך כוננו יחסים דיפלומטים בין הוותיקן לישראל.

   אין ספק כי הדברים שתקראו בטקסט זה מדהימים, מפליאים ומסקרנים ביותר. מדובר הרי בלא פחות מ"פצצת אטום תיאולוגית". עם זאת, הנושאים מוצגים באופן ברור ביותר, פשוט וקל להבנה, כי הרי בסופו של יום, מדובר בכתבי ה"שפה ברורה", ומדוע נסתבך בה?

 

מהם ששת הסימנים השלמים?

 

    ששת הסימנים השלמים נשלחו בחלומות אל תלמידיו של הצדיק הנסתר חיים, ראש ל"ו הצדיקים בדורו, לאחר פטירתו. מטרתם המרכזית של הסימנים הללו הייתה להבהיר את העניינים הבאים:

1. החלה תקופת הגאולה השלמה, הכוללת ראשית את שתי תקופות הדור הרביעי האחרון, שבסיומן יתרחש יום ה' הגדול והנורא. לאחר יום ה' תוגשמנה הנבואות התנ"כיות החיוביות, המכונות "הנבואות הגאוליות".

2. אירועי הגאולה השלמה על הארץ מושפעים מכוכבי הגאולה שבשמים וממסלולם, והכול הינו חלק מן התוכנית הגאולית ההיסטורית של הקדוש ברוך הוא.

3. הצדיק חיים הוא הגואל השלישי והאחרון של האנושות. לאחר פטירתו הוא קם לתחייה במלכות השמים, מלכות המקשרת בין השמים לארץ, ונבחר לשופט המשוח באותה מלכות, זה המנהל את ענייני הגאולה השלמה, ודואג שהאנשים המתאימים על הארץ יקבלו את הבשורות הגאוליות.

4. מקבלי הבשורות הגאוליות נחשבים "חמורים", המודרכים על-ידי הגואל, ואותן בשורות מכונות "לחם הגאולה השלמה". החמורים אוכלים למעשה את הלחם הגאולי ופועלים על מנת להפיץ את הבשורות הללו.

   חשוב לי להדגיש: ששת הסימנים השלמים שהתקבלו, שעליהם ארחיב מיד, הם סימנים בסיסיים שהתקבלו בשנתיים הראשונות לאחר פטירת הצדיק חיים (1982-1984), אך מאות רבות של סימנים המשיכו להתקבל גם לאחר מכן, ועליהם ניתן לקרוא בכתבי ספר משנת חיים.

 

הסימן המקדים: "בא הזמן"

 

   23 ביוני 1982, מילאנו, איטליה: שמונה ימים לאחר פטירת הצדיק חיים, חלם פרץ, שהינו התלמיד הראשון של הצדיק חיים, כי הוא עומד בחוץ בלילה, מתחת לשמים מלאי כוכבים. הוא עמד על מעין משטח זפת, באמצע מעגלים, שנראו על האדמה. במרחק של כ-30 מטרים עמד הצדיק חיים, והביט בפרץ בתשומת לב. אז הרים הצדיק את עיניו, והביט לעבר הכוכבים. פרץ עקב אחרי פעולת המורה והביט גם הוא מעלה אל הכוכבים. באותו רגע קול עצום יצא מפיו של פרץ, והכריז בעברית: "בא הזמן".

 

   הסימן המקדים הגיע לפני הגעת ששת הסימנים השלמים, והוא נועד להכריז על פתיחת תקופת הגאולה השלמה בעולם.

   מיהו הגואל חיים? הגואל חיים נולד בשחר חג מתן תורה, שנת 1914, בצנעא, תימן, כשהוא כבר מהול בלידתו, לאביו, משה, שהיה ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בדורו. האב שהבין כי גם בנו יהיה צדיק נסתר, העביר לו מגיל צעיר שיעורים רבים אשר הכשירו אותו לכך. בבוא העת שלט הצדיק חיים לחלוטין בכל המסורת היהודית, ידע את המשנה והתלמוד בעל פה, ובמקביל היה בקיא בלימודים נסתרים שונים כספרי דברי הימים העתיקים וכסודות המסורת התימנית. כצדיק נסתר היה חיים גם "בן עליה", הוא סוד העלייה מחוץ לגוף אל עולמות שלמעלה, כלומר: הוא יכול היה להתנתק מן העולם הגשמי ולהעלות את נשמתו מעלה במסגרת קדושתו הגדולה. הצדיקים הנסתרים, שחיים בקדושה עליונה, לא מגלים את זהותם הקדושה, אלא רק לתלמידו הקרוב, ובימי חייהם הם נוטלים על עצמם גזרות שונות, שאמורות ליפול על העולם מסיבות שונות, ודרך סבלם גורמים הם לריכוך או להסרת אותן גזרות.

   הצדיק התגורר בתחילה בעיר הולדתו, צנעא, כשבהמשך עבר לעדן, תימן, ומשם לקהיר, מצרים, בה שימש עשרים ושבע שנים כסגנו של הרב הראשי, חיים נחום, וכראש השוחטים בעיר. בשנות חייו האחרונות הוא התגורר במילאנו, איטליה, עם אשתו, הגברת מזל, וסבל בה מחיי עוני ודלות. ביוני 1982 נפטר הצדיק לאחר מחלה קשה, במסגרתה סבל ייסורים קשים. ייסורים אלו נועדו להסיר את גזרה שהייתה אמורה ליפול על העולם, הגזרה הקשה ביותר שתוכננה לרדת על האנושות אי פעם. הצדיק חיים היה היחיד מבין ל"ו הצדיקים שהיה מוכן לקבל על עצמו את הסבל הנורא לשם הצלת האנושות.

   עם פטירתו, קם הצדיק לתחייה במלכות השמים החדשה, נבחר על-ידי ה' לשמש כשופט המשוח של מלכות השמים, וכגואל השלישי והאחרון של האנושות. במסגרת תפקידו הוא מנהל את ענייני הגאולה השלמה, תוך יצירת הקשר בין מלכות השמים לבין הארץ, בעיקר דרך שליחת חלומות וחזיונות לתלמידיו. הצדיק גם יכול, אם חפץ הוא, לרדת לארץ בדמות גשמית, אך הוא נמנע לרוב מלנהוג בדרך זו, על מנת למנוע תופעות לא רצויות, שיכולות להיווצר מכך.

   הצדיק חיים הוא גואל האנושות ולא המשיח, כפי שאולי סביר היה לחשוב. הגואל הוא מי שהעם היהודי, ואיתו האנושות כולה, מצפים לו. המשיחים, לעומת זאת, יהיו נושאי משרות משיחיות וגאוליות על הארץ בתקופה בה בית המקדש השלישי יוקם, אך הגואל הוא מי שיוביל (ומוביל) את העולם אל הגאולה. נכון, זו מהפכה מחשבתית אדירה, אך זכרו: "הִשְׁמַעְתִּיךָ חֲדָשׁוֹת מֵעַתָּה, וּנְצֻרוֹת וְלֹא יְדַעְתָּם". בתקופת הגאולה השלמה מתגלים דברים חדשים ומפליאים שלא היו ידועים קודם לכן!

   מיהו פרץ? פרץ גרין היה תלמידו הקרוב ביותר של הצדיק חיים במשך 13 שנים, עת בה שהה במילאנו. לפני ההכרות עם הצדיק חיים היה הוא חסיד חב"ד, אך הגואל גרם לו לגאולה אישית, וחילץ אותו מציפורני תנועת משיחות השקר הנוראית. במהלך אותן 13 שנים, למד פרץ מן הצדיק שיעורים רבים אודות מסורת ישראל ואודות עניינים נעלים אחרים, אך חשוב להדגיש כי הוא לא זכה להפוך לצדיק נסתר, אלא נבחר לשמש, בדיעבד כמובן, כאחראי על קידום ענייני הגאולה השלמה מן הארץ, ולהיות האדם הקרוב ביותר לצדיק חיים גם לאחר פטירתו של הצדיק ועלייתו אל מלכות השמים.

   פרץ נולד בשנת 1945 בניו ג'רזי, ארצות הברית, חי בה בעשורים הראשונים של חייו ובהמשך חי במשך שנים רבות במילאנו. כיום מתגורר הוא עם משפחתו בבאר שבע, ישראל. בעשורים האחרונים מרבה הוא בכתיבת ובעריכת כתבי ספר משנת חיים, הכוללים את העניינים הגאוליים השונים, ובמקביל ממשיך הוא לקבל מסרים ובשורות מן הצדיק חיים, כ"חמור הראשון" של הגאולה השלמה.

   הבה נחזור לסימן המקדים: בסימן זה מתבצעת למעשה ההכרזה על הגאולה השלמה. פרץ, כמבשר הגאולה השלמה בעולם, קורא בקול גדול: "בא הזמן". עם זאת, הקול העוצמתי שנשמע לא היה קולו של פרץ, אלא קולו של לא אחר מאשר אליהו הנביא, בכבודו ובעצמו, אשר הגשים את נבואת מלאכי (ג', 23): "הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם, אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא--לִפְנֵי, בּוֹא יוֹם יְהוָה, הַגָּדוֹל, וְהַנּוֹרָא".

   מדוע לא ירד אליהו הנביא לארץ ובישר על הגאולה השלמה בקולו? הסיבה לכך פשוטה, העולם בימנו עדיין לא בשל לקבל באופן חד משמעי ומוחלט את הגאולה השלמה. הוא יזכה לכך בהמשך, אך אנו נמצאים עדיין בתקופה מוקדמת יחסית לכך. בהנחה ואליהו הנביא היה יורד לארץ ולא היו מקבלים את דבריו, היה ה' מעניש את העולם באופן חמור כל כך, עד שייתכן וגזרת שמד מוחלטת הייתה יורדת על האנושות. על מנת למנוע זאת, כי הרי ה' מעוניין שבני האדם יגיעו בסופו של דבר אל הגאולה השלמה, הוא אינו מוריד את אליהו הנביא בכבודו ובעצמו מטה אל הארץ, אלא מעביר את המסר באופן ברור בחלומו של פרץ, תלמידו הראשון של הצדיק חיים.

   "בא הזמן": מהו אותו הזמן עליו אנו מדברים? מדובר בתקופת הגאולה השלמה. תקופה זו מתחילה עם סימן "בא הזמן", וחלקה הראשון הוא תקופת הדור הרביעי הסופי. אורכו של הדור הרביעי הוא 65 שנים, והוא מחולק לשתי תקופות: האחת בת 35 שנים והשנייה בת 30 שנים. שתי התקופות מאופיינות בהתקדמות מהירה של האנושות במגוון רחב של נושאים, ובמקביל בדואליות גדולה, כאשר לכל פן חיובי בתקופה זו קיים גם פן שלילי שמנוגד לו. התקופה הראשונה (עד שנת 2017/8) היא תקופה בה חסד מאת ה' מוענק לאנושות בשל קורבנו של הצדיק חיים, לאחר סבלו העצום, אשר פתחו את תקופת הדור הרביעי. החל מתקופה זו מאפשר ה' לבני האדם להצטרף לאמונה האמיתית באל אחד, ואם מדובר בבני אומות העולם, גם להתייחס ליהודים ולארץ ישראל באהבה וכבוד. הליכה בדרך זו תגן על האנשים המאמצים את האמונה האמיתית מאירועים קשים שהולכים ומתגברים במהלך הדור הרביעי. התקופה השנייה (2017-2047/8) היא תקופה קשה ביותר, ולקראת סופה (שנה או יותר עד 2042/3) יגיע יום ה' הגדול והנורא, אשר אין אנו יודעים במדויק כעת מה תהיה עצמתו ואילו אירועים יכללו במסגרתו, אך נראה כי רק חמישית מן האנושות תיוותר בסיומו. בתקופה קשה זו, שבין 2017/8 עד 2042/3, עם ישראל, שעבר את השואה הנוראית, ייפגע באופן יחסי פחות מאשר אומות העולם.

   הדור הרביעי העולמי בן 65 השנים נכלל בתקופה בת 100 שנים, המכונה "ימות המשיח" עבור ישראל, שהחלה בשנת 1948, עם הקמת מדינת ישראל, ומסתיימת עם סיום הדור הרביעי, בשנת 2047/48. חשוב לציין בהקשר זה כי "אחרית הימים" עבור עם ישראל היא תקופה שאורכה הוא 400 שנים והיא הסתיימה עם השואה. שלוש שנים אחרי השואה קמה מדינת ישראל והחלה תקופת "ימות המשיח". כאשר מדינת ישראל הייתה בת שלושים וחמש שנים, בחר ה' את הגואל חיים, והתחילה תקופת הדור הרביעי.

   מה יקרה בין השנים 2042/3 ל-2047/8? ככל הנראה חמש השנים הנותרות של הדור הרביעי יהיו בסימן ההתחדשות או הבניין מחדש אחרי כל ההריסות.

   חלקה השני של הגאולה השלמה יהיה בדורות הבאים שלאחר תקופת הדור הרביעי, ובהם תופץ בשורת הגאולה לכל קצוות תבל. בית המקדש השלישי, שצפוי להיות מוקם בשנים האחרונות של הדור הרביעי ובתחילת הדור שאחריו בירושלים ובבאר שבע, יהיה גם בית התפילה האוניברסאלי לכל העמים, והוא ישמש למרכז הפצת אותה בשורה בעולם. תקופה זו תתאפיין בשלום אוניברסאלי ובאמונה עולמית כללית נכונה ואמיתית באל אחד.

   במהלך הסימן נמצא פרץ במרכזם של מעגלים. מעגלים אלו הם שבעת המעגלים הנבואיים, הקשורים לשבעה שמות של הקדוש ברוך הוא המקבלים משנה תוקף בתקופת הגאולה השלמה. שבעת השמות הם: אל שדי, ה' אלוהינו, אל עליון, אל חי, אל עולם, ה' צבאות, אהיה אשר אהיה, והם המקור לקדושה החדשה של הגאולה השלמה ולירידת החלומות הנבואיים אל הארץ. שבעת המעגלים הללו מתקשרים גם לשבע הקומות של בית המקדש השלישי, עליהן ארחיב בהתייחס לסימן חנוכת החנוכות.

   מרכזיות השם "אהיה אשר אהיה" בגאולה השלמה: ה' נגלה למשה רבנו במעמד הסנה הבוער ואמר לו: "וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל-מֹשֶׁה, אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה; וַיֹּאמֶר, כֹּה תֹאמַר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל, אֶהְיֶה, שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם" (שמות, ג', 12). שם זה מרמז על שלוש הגאולות ההיסטוריות: הגאולה השלמה הינה הגאולה השלישית והאחרונה בהיסטוריה. אם נתייחס לעם ישראל, הרי ששתי הגאולות שקדמו לגאולה השלישית ידועות: גאולת מצרים, בה משה תפקד כגואל הראשון, וגאולת פורים, בה מרדכי הצדיק תפקד כגואל השני. עם זאת, מאחר והגאולה השלמה אינה מיועדת רק לעם היהודי אלא לכלל אומות העולם, נשאלת השאלה מה היו שתי הגאולות הראשונות של אומות העולם? הגאולה הראשונה היא גאולת מצרים, מאחר וגם עבור אומות העולם השונות גאולת העם היהודי ממצרים האלילית נחשבת גאולה: העולם כולו יצא מחושך לאור בעקבות המעבר מעבדות לחירות (הכוללת גם התנתקות מעבודת האלילים השורשית שהיו נגועים בה המצרים), וסיפור יציאת מצרים ידוע ומוכר בקרב מרבית אומות העולם גם כיום. עם זאת, אומות העולם כלל לא מודעות לסיפור פורים, ובאופן הגיוני גאולה מסוג זה יכולה להיות מכוונת אך ורק לעם ישראל, לפיכך נשאל: מהי אם כך הגאולה השנייה לאומות העולם? בהקשר זה אגלה פרט נוסף המשתייך לבשורות החדשות של השפה הברורה: הגואל השני של אומות העולם הוא ישוע בן יוסף. חשוב להדגיש: הדת הנוצרית הינה דת פסולה ואלילית. הפיכתה את ישוע לבן האל כפשוטו היא כפירה מוחלטת, וכל התיאולוגיה שלה המבוססת על פרט זה גורמת לדת כולה להיות דת מסולפת ושגויה. כיצד ייתכן אם כך שישוע הינו הגואל השני של אומות העולם? הסיבה לכך היא פשוטה: ישוע היהודי, יש לזכור, רצה להושיע את בני ישראל בתקופתו מן המצב הגרוע והנמוך מוסרית אליו הם נקלעו, וסבר כי הוא זה אשר יגאל אותם מסיבות שאסביר בהמשך. עם זאת, מאחר ובני ישראל באותה עת לא היו ראויים לגאולה בשל אותו מצב חסר זכויות בו הם היו נתונים, הגאולה השלמה שהייתה אמורה להתרחש, לא התקיימה. מותו של ישוע בצליבה לא הושיע את עם ישראל, אך גרם להמתקת העונש שהיה תלוי על עם ישראל בעקבות מצבו: מגזרת שמד מוחלטת לגלות ארוכה ולחורבן בית המקדש, בעוונות. במקביל, שליחותו של ישוע הביאה להפצת מרכיבים שונים של האמונה המונותיאיסטית בין אומות העולם (כקבלת התנ"ך כספר קדוש וכהכרת סיפורי המקרא), גם אם, כאמור, הדבר נעשה באופן מסולף ומעוות, ובנוסף הפיצה את שיעוריו הפייסניים ומלאי הכוונות הטובות. אם האומות לפני הולדת הנצרות היו מבצעים בעיקר תועבות (כעבודות אלילים שונות, קורבנות אדם אכזריות, מעשי זימה רבים ועוד), הנצרות היוותה רפואה גדולה עבור מיליונים רבים של מאמינים, אשר במשך יותר מאלפיים שנים ניסו ללכת בדרכו של ישוע. הגאולה השנייה לאומות העולם, אם כך, היא זו של ישוע בן יוסף.

   לאחר שהכרנו את שלוש הגאולות, הבה נקשר אותם לשם "אהיה אשר אהיה". הגאולה הראשונה מתקשרת לשם "אהיה" הראשון. הרי ה' אמר בפרוש למשה: "כֹּה תֹאמַר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל, אֶהְיֶה, שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם" (שם). בגאולה זו ביצע ה' ניסים גלויים על מנת לגרום לכך ששמו ייוודע למרחוק. "אשר" מתייחס לגאולה השנייה הנסתרת. ומדוע נסתרת? מאחר והן ביחס לגאולת פורים והן ביחס לגאולת האומות דרך ישוע, ה' "הסתיר פניו" כביכול וגרם לכך שמעורבותו בעולם תיעשה בדרכים יותר נסתרות. זכרו כי במגילת אסתר לא מופיע שמו של ה' אפילו פעם אחת, וכי הגאולה לאומות העולם "נסתרה" מעם ישראל באופן מוחלט, כשגם אומות העולם עצמן (הנוצריות בעיקר) לא הבינו כי מדובר למעשה בגאולה שנייה מתוך שלוש גאולות, ואין זו גאולה שלמה וסופית, כפי שהן נטו (ונוטות) לחשוב. השם "אהיה" האחרון מתייחס, לפיכך, לגאולה השלישית השלמה, כשבה חוזר כוחו של ה' להיות מופגן בגלוי, בדיוק כמו בגאולה הראשונה. אירועים ניסיים עבור עם ישראל (כהקמת מדינת ישראל 3 שנים בלבד לאחר סיום השואה הנוראית) ועבור אומות העולם קורים ויקרו בתקופה זו, כשגם ההתגלויות למקבלי הבשורות הגאוליות הן התגלויות מוחשיות בסימנים גלויים.

   ראוי לציין בהקשר זה כי לא רק הגאולות עצמן התקשרו לשם המלא, אהיה אשר אהיה, אלא גם התקופות שבהן הגאולות התרחשו. הרחבה על עניין זה ניתן למצוא בכתבי ספר משנת חיים ובספר השני שכתבתי.

   אם נחזור אל הסימן המקדים, ניתן להבחין כי הצדיק חיים מביט בו אל הכוכבים. מבט זה אל הכוכבים מרמז על חשיבותם של כוכבי הגאולה בתקופת הגאולה השלמה, ומקשר את הסימן המקדים לסימן השלם הראשון, הוא סימן הכוכבים.

 

הסימן השלם הראשון: סימן כוכבי הגאולה

 

אפריל 1983, מילאנו, איטליה: בחלומו ראה ג'ינו טמפיירי את ספר הכוכבים בידי גיסו ג'יורדנו לוי. בספר הכוכבים, ראה ג'ינו שמות של עמים רבים שעליהם לא שמע בעבר. לאחר מכן ראה בספר ארבעה כוכבים, שלושה בשורה ואחד מנותק מהם, וכעבור זמן מה את המורה חיים. חזיון דפי הספר הפך מעתה לחזיון הכוכבים עצמם בשמים. ג'ינו, במידה מסוימת של חוסר סבלנות, שאל את המורה: "מתי יגיע הזמן?". הצדיק חיים ענה: "אל תדאג. כאשר נגיע לכוכב הרביעי אעשה סימן, והכול יתקדם במהירות עצומה". כאשר המורה אמר זאת הוא ביצע סימן מן הכוכב הרביעי אל הכוכב הראשון. בנקודה זו, ראה ג'ינו במקום אחר בשמים כוכב מואר ענקי שהדהים אותו. הוא ראה שוב את המורה חיים, שהסביר לו: "זהו כוכב כריסטו, הבא בזכות הענווה".

 

   סימן הכוכבים הוא סימן מפליא, הכולל נושאים רבים שארחיב אודותם כעת. נענה תחילה על מספר שאלות:

   מי הם ג'ינו טמפיירי וג'יורדנו לוי? מקבל החלום וגיסו הינם שניים מבני משפחת לוי, שמרביתה חיים במילאנו, ושבניה היו תלמידים של הצדיק וקרובים אליו בימי חייו. רמו לוי ואשתו, נלדה לוי, זכרם לברכה, קיבלו שני סימנים שלמים נוספים, כפי שנראה בהמשך, וכך גם דוד לוי, אבי היקר, ואחיו, רנאטו. רמו ונלדה הם הוריהם של ג'יורדנו, רנאטו ודוד, ואילו ג'ינו הוא הגיס של שלושת האחים (ונשוי לאיליאדה, אחותם). ראוי לציין כי בני משפחת לוי הינם יהודים, בעוד ג'ינו הוא קתולי בלידתו ובתרבותו, אך לא באמונתו. עובדה זו משמעותית בפירוש הסימן.

   מהם כוכבי הגאולה? אלו הם הכוכבים המקבלים את ההשפעות העליונות מהקדוש ברוך הוא בנוגע לענייני הגאולה השלמה, ומשפיעים בעקבות כך על הנעשה בארץ. רמז ראשון בתורה לכוכבי הגאולה ניתן בספר בראשית בפסוק המתאר את פניית ה' לאברהם אבינו: "וַיּוֹצֵא אֹתוֹ הַחוּצָה, וַיֹּאמֶר הַבֶּט-נָא הַשָּׁמַיְמָה וּסְפֹר הַכּוֹכָבִים--אִם-תּוּכַל, לִסְפֹּר אֹתָם; וַיֹּאמֶר לוֹ, כֹּה יִהְיֶה זַרְעֶךָ" (בראשית, ט"ו, 5). את המונח "ספר הכוכבים", בניקוד שונה, ניתן לקרוא כ"ספר הכוכבים", ואכן מדובר ב"סֵפֶר" (כפי שהראה גם החלום), דהיינו: במידע אודות כוכבי הגאולה שהעניק ה' לאברהם אבינו. מידע זה מתגלה גם הוא בהדרגה בתקופת הגאולה השלמה, כחלק מן השפה הברורה, והוא נשלח על-ידי הגואל האחרון, הצדיק חיים, אשר משמש גם כמורה הכוכבים.

   מספרם של כוכבי הגאולה הוא 127, כמספר שנות חייה של שרה אמנו וכמספר המדינות בממלכת אחשוורוש. כוכבי הגאולה המרכזיים הם שבעה, והם מהווים את המערכת הכוכבית ששמה "המצקת הגדולה" (היא מערכת "העגלה הגדולה של הבשורות הטובות"). שמותיהם של כוכבים אלו הם: כוכב אברהם, כוכב יצחק, כוכב יעקב, הכוכב הרביעי הנעתק, כוכב אסתר, כוכב מרדכי וכוכב הגואל. בחלום מופיעים שלושת כוכבי האבות והכוכב הרביעי הנעתק, המסמל את הדור הרביעי וייחודו.

   כיצד משפיעים כוכבי הגאולה על ההיסטוריה הגאולית? דוגמא אחת היא הקשר ההדדי בין כוכב אברהם לכוכב נוסף, שלא נכלל בין שבעת כוכבי הגאולה המרכזיים, ונקרא כוכב מלכיצדק. כוכב זה נקרא באלפיים השנים האחרונות "כוכב כריסטו הבא בזכות הענווה", ובעת הגאולה השלמה הוא נקרא כוכב המפליא. הקשר בין הכוכבים השפיע, משפיע וישפיע על האירועים הגאוליים שעל הארץ.

   הבה נסביר: כוכב אברהם מסלולו הוא של 4000 שנים. לעומתו, כוכב מלכיצדק מסלולו הוא בן 2000 שנים. את ההשפעה ההדדית בין כוכבים אלו ניתן לבחון ביחס בין אברהם למלכיצדק, ובהמשך בין צאצאיהם. לפני כ-4000 שנים היו שני הכוכבים במצב הקרוב ביותר, ואז נפגשו אברהם ומלכיצדק בעמק שווה (בראשית, י"ד). במעמד זה העניק אברהם מעשר למלכיצדק לאחר המלחמה שערך עם אנשיו. כעבור 2000 שנים, בתקופת הולדת ישוע, היו הכוכבים במצב הרחוק ביותר האחד מן השני. עם ישראל (שכוכב אברהם הוא מייצגו) היה נתון בנקודת שפל גדולה, בעוד קרנה של הנצרות, שיצאה מישוע (אותה מייצג כוכב מלכיצדק, שהוא, כאמור, כוכב כריסטו), זרחה. היהדות הציגה אז תורה ללא דרך ארץ, בעוד הנצרות, שהתבססה על שיעורי ישוע, הדגישה את דרך הארץ, אך הייתה רחוקה מן האמונה האמיתית באל אחד. 2000 שנים מאוחר יותר, בתקופת הגאולה השלמה, הכוכבים שוב קרובים, וקרוב גם הפיוס האוניברסאלי העתידי בין העם היהודי לאומות העולם הנוצריות, כמו גם האחידות בקבלת האמונה האמיתית והדרך ארץ הנכונה. הגעתו השנייה של כוכב מלכיצדק (כוכב כריסטו/כוכב המפליא) מתרחשת בזכות הענווה, כפי שראה ג'ינו בסימן. תכונה זו היא התכונה האהובה ביותר על ה', והיא זו שתביא בסופו של דבר לפיוס בין העמים, לאחר שהנוצרים יזנחו את התיאולוגיה האלילית הפסולה, ויתחברו אל האמונה המונותיאיסטית האמיתית של אברהם אבינו.

   תפקידו של כוכב המפליא הוא גם להנגיש את הבשורות המתקבלות מן האור הקדוש של כוכבי הגאולה אל החמורים על הארץ. ההנגשה היא למעשה העברת "עשירית" מן האור הקדוש ("מעשר" אותו מקבל הוא מיתר כוכבי הגאולה) אל החמורים. לולא כך אי אפשר היה לקבל ישירות את האור, מאחר ובמקורו הוא חזק מאוד.

   דוגמאות נוספות להשפעות כוכבי הגאולה על ההיסטוריה הגאולית הן כוכבי אסתר ומרדכי. כוכב אסתר הוא אחד מן הכוכבים שהשפיעו על הסתרת הסימנים השלמים מן העולם עד לתקופת הגאולה השלמה, והוא זה שמאפשר את הורדת השפה הברורה החדשה מן השמים אל הארץ דרך סימנים, הניתנים בחלומות ובחזיונות. כוכב זה גם קשור למידות האהובות על ה', אשר ההולכים בדרכן זוכים להתעלות רוחנית ופיזית על הארץ, ולהגעה אל מלכות השמים לאחר המוות.

   כוכב מרדכי קשור למסורת מרדכי הצדיק, ששימש אב בית הדין הגדול לצדק, אותו הקים הוא בשושן בזמן אסתר המלכה, ולפיכך קשור הוא לסימנים הנוגעים למשפט המתבצע (ויתבצע) לאורך דורות הגאולה השלמה הן בבית הדין של מעלה והן בבתי הדין על הארץ.

   דוגמא מעניינת נוספת היא 13 כוכבי גאולה שהינם מזלות חדשים (בניגוד ל-12 המזלות של זודיאק הידועים), המתגלים בתקופת הגאולה השלמה, ומכונים: "המזלות החדשים של הדג הגדול לוויתן". אותם מזלות, הנעלים על מזלות הזודיאק, מרכיבים את לוח השנה החדש בתקופת הגאולה השלמה. כל מזל הוא מצבור של כוכבים, ובין 127 כוכבי הגאולה, להם יש את ההשפעה החזקה יותר על בני האדם. שמותיהם, לפי סדרם, הם: 1. תחיית הציפור. 2. קרב הדג. 3. משקולות החמור. 4. הצב המואר. 5. מלכות הג'ירף. 6. כוכב התוכנית. 7. מקלט הארמדיל. 8. אגם מלח. 9. עמק מרקורי. 10. סוף הדקה. 11. הבושם השמימי. 12. גוב האריה. 13. יופי גן העדן.

   נחזור לנעשה בסימן: העובדה שג'ינו הוא נוצרי לא נימול ולא בקיא בענייני דת ואמונה היא מהותית. אם סימן הכוכבים, הפותח את הגאולה השלישית השלמה לאומות העולם, היה ניתן ליהודי, הוא לא היה מגיע למוסלמים או לנוצרים. אם הוא היה מגיע למוסלמי, הוא היה מגיע ליהודים אך לא לנוצרים, מאחר והתיאולוגיה האלילית של כל הנצרות היא פסולה אל מול האמונה המונותיאיסטית האמיתית (שאוחזים בה היהודים והמוסלמים). אם, לעומת זאת, נוצרי יכול לקבל את הסימן, בוודאי הוא יכול להתקבל על-ידי מוסלמי או יהודי.

   קבלה זו, עם זאת, ניתנה לנוצרי קתולי שהוא קתולי בתרבותו, אך לא באמונתו. ג'ינו לא מאמין בשילוש או בהאלהת כריסטו או בלידה מן הבתולה. האמונה שיש בליבו היא לאל חי אחד ולבורא היקום. הוא גם מחובר ליהדות דרך נישואיו, אך גם בשל הכבוד שהוא רוחש לעם היהודי.

   מדוע, עם זאת, ג'ינו לא קיבל לבדו את ספר הכוכבים בסימן? הסיבה לכך היא שעל אף שהסימן חייב להגיע לגבולות הרחוקים ביותר בתקופת הגאולה השלמה, אין הוא יכול להתנתק ממקורותיו היהודיים! אם לא, יצא הסימן אל אומות העולם, שינסו לשייך את ההתגלות לעצמם בלבד. לפיכך, על אף שג'ינו קיבל את סימן הכוכבים, ספר הכוכבים בסימן היה בידי ג'יורדנו לוי, אשר מייצג את קבלתו של ספר הכוכבים של אברהם אבינו, על-ידי העם היהודי.

   מדוע הצדיק חיים טען בחלום כי בעקבות הסימן הקשור לכוכב הרביעי הנעתק, הכול יתקדם במהירות גבוהה? התשובה מחזירה אותנו שוב אל מסגרת זמני הגאולה השלמה. אנו נמצאים, כאמור, בתקופת הדור הרביעי. תקופה זו היא תקופה בת 65 שנים, המתאפיינת בהתקדמות מהירה של האנושות במגוון רחב של נושאים, ובמקביל בשניות גדולה, כאשר לכל פן חיובי בתקופה זו קיים גם פן שלילי שמנוגד לו. ארחיב אודות הדור הרביעי וייחודו בהתייחס לסימן השלם של הדור הרביעי והבניין החדש.

   הבה נסכם את הדברים החדשים שהוצגו בהסברים האחרונים אודות הסימן המקדים והסימן השלם הראשון: א. הגאולה השלמה היא שלישית ואחרונה, והינה כללית לישראל ולאומות העולם. בעוד שלוש הגאולות של ישראל הן: גאולת מצרים, גאולת פורים והגאולה השלמה, שלוש הגאולות של אומות העולם הן: גאולת מצרים, גאולת ישוע והגאולה השלמה. ב. כוכבי הגאולה מספרם 127, ומסלוליהם משפיעים על ענייני הגאולה על הארץ. ג. הכוכב הרביעי הנעתק מייצג את הדור הרביעי, המאופיין בהתקדמות מהירה של האנושות אל עבר הגאולה השלמה. ד. היותו של ישוע דמות מרכזית בהיסטוריה הגאולית אינה קשור לתיאולוגיה הנוצרית השקרית והמסולפת, אשר תאבד כליל לאחר התבססות האמונה האמיתית באל אחד בעולם כולו.

 

הסימן השלם השני: סימן השופט המשוח במלכות השמים

 

ספטמבר 1983, מילאנו, איטליה: בחלומו, ראה רנאטו לוי את עצמו בארמון "מלכותי" מדהים. היו בו אלפי אוצרות וחפצים יקרי ערך, כמו גם קירות בצבעים נפלאים ודברים בלתי ניתנים לתיאור. אז ראה הוא גרם מדרגות שיש בצבע לבן. הוא נעמד בתחתית המדרגות, כאשר למעלה, על כסא מעוטר באבני חן, ישב המורה חיים וחייך אליו.

 

   הסימן השלם השני מתייחס לשופט המשוח יושב על כסאו במלכות השמים. סימן זה מתקשר לפסוק במלאכי (ג', 1): "וּפִתְאֹם יָבוֹא אֶל-הֵיכָלוֹ הָאָדוֹן אֲשֶׁר-אַתֶּם מְבַקְשִׁים". עם מותו ותחייתו, נבחר הגואל האחרון, חיים, לשמש כגואל האחרון של האנושות. את ניהול ענייני הגאולה השלמה מבצע הוא מהיכלו אשר נמצא במלכות השמים החדשה, מושג שארחיב עליו מיד. הפתאומיות בכניסתו מצביעה על החדשנות בעניין זה, אותה חדשנות הקשורה גם לשפה הברורה החדשה שמתגלה בפנינו בעת זו. המונח "אדון", חשוב לציין, מתייחס להיות הגואל האחרון אחראי על הסימנים והמשרות הגאוליות והמשיחיות שמתקיימות ויתקיימו על הארץ החל מאותה עלייה אל מלכות השמים. עם זאת, אין לנו רשות להשתמש במונח "אדון" כאשר אנו מדברים על המורה חיים, מאחר ויהיה זה ההפך הגמור מרצונו. הצדיק חיים לא אהב ואינו אוהב את השימוש במונח "אדון" או "מלך", מאחר ומושגים אלו אמורים להיות מיוחסים רק אל מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. תארי כבוד ויוקרה, כמו גם תארי מונרכיים שונים, שנואים על הצדיק מאותה סיבה. אדם המייחס כבוד לעצמו הרי גזל הוא את כבודו של ה', חס ושלום. לפיכך, על אף שהגואל הוא "השופט המשוח" לו העם היהודי ציפה אלפי שנים, והוא ה"אדון" מנבואת מלאכי, אנו נמנעים להשתמש במונחים הללו, ומתארים את הצדיק חיים כ"גואל האחרון".

   מיהו רנאטו לוי? רנאטו הוא אחיו של אבי, דוד, והוא אדם פשוט באמונתו ובדתו. דווקא בשל כך הוא נבחר לקבל סימן זה. רנאטו מייצג, למעשה, את ההמונים בימנו, העומדים, כמוהו, בתחתית גרם מדרגות השיש הלבן. הם אמנם נדרשים להיות זכאים כדי להתקשר לסימן השופט המשוח במלכות השמים (וזכויות אלו נקנות בלב טוב, באמונה פשוטה ואמיתית ובעשיית מעשים טובים), אך הם מסוגלים להתוודע אל העניינים החדשים של הגאולה השלמה, בדיוק מאחר והשפה הברורה הינה שפה המיועדת לכולם, ולא רק לאנשי תורה מלומדים ומשכילים. העובדה שעל אף שרנאטו עדיין לא נגע במדרגה הראשונה, הוא יכול לראות את המורה חיים, הינה משמעותית מאוד בסימן. רבים, כרנאטו, רוצים לחיות באמונה האמיתית בה', ולקבל את הגנתו, ולפיכך שלח ה' את הגואל האחרון, חיים, על מנת לסייע להמונים לקבל את אותה אמונה, כמו גם את כל הזכויות, הערכים והשיעורים הנלווים לה. השפה הברורה היא המפתח לאותה קבלה חשובה.

   מהי מלכות השמים? הבה נתמקד כעת במושג מלכות השמים, בו נמצא הגואל, השופט המשוח, חיים. מושג זה אינו מוכר ביהדות. בנצרות, עם זאת, מוזכר ישוע כמי שעלה עם מותו ותחייתו אל מלכות השמים. האם יש קשר בין הדברים? על מנת להסביר עניין זה ארחיב מעט על ישוע וקורותיו, כי דברים אלו חשובים להבנת העניין.

   ישוע בן יוסף ומרים נולד בעקבות יחסי מין שהתרחשו לפני נישואי הוריו. כדי להסתיר עובדה זו, טענו בנצרות כי לידתו הייתה ניסית ולא טבעית. עם בגרותו הגיע ישוע אל בית הספר האיסיי, המתועד כיום במגילות קומראן הידועות. את בית הספר האיסיי הקים מורה הצדק, ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בדורו, עשרות שנים לפני כניסת ישוע אליו. בית ספר זה הוקם באופן סודי על מנת לשמור במסגרתו על אורח חיים שונה מזה שבו היה שרוי העם היהודי באותה התקופה, ובעיקר ראשיו (המנהיגים, הכוהנים והמלומדים). אל מול שחיתות, תאוות בצע, שנאת חינם ואטימות לב קיימו האיסיים קהילה ששמה דגש על טוהר המידות, הן גופנית והן נפשית, ובמקביל גם שמרה בשבועות חמורות על סודות הקבלה המעשית אותן גילה מורה הצדק לתלמידיו. אדגיש כי על אף שחלק מסיפורי האיסיים מתואר במגילות קומראן הידועות, עצם שהייתו של ישוע בבית הספר לא נודע בכתבים ההם, אלא נמסר מהצדיק חיים בישירות לפרץ במשך השנים שלמד אצלו.

   יוחנן המטביל, בן דודו של ישוע, שהה גם הוא בבית הספר, והחליט בשלב מסוים להפר את שבועתו על מנת להוציא את הבשורה אל מחוץ לבית הספר. הוא סבר כי כדי להציל את העם היהודי, יש להפיץ את בשורתו ולא לשמור אותה בבית הספר, וכך עשה: הוא יצא מבית הספר, הטיף לחזרה בתשובה והטביל רבים כסמל לטהרה. מעשה זה של יוחנן, כמו גם חלומות וסימנים שקיבל ישוע באותה עת, עודדו את ישוע, שהתלבט רבות בינו לבין עצמו, לצאת גם הוא מקהילת האיסיים אל הציבור הרחב.

   יציאתו של ישוע נועדה מבחינתו להביא לעם את הגאולה השלמה, ולהחזיר את הצאן הנאבד של בית ישראל, דהיינו: את עשרת השבטים האבודים. בשל כך, ולאחר התלבטויות רבות, החליט הוא להפר את שבועתו מבית הספר האיסיי, ולהשתמש בלא מעט פעולות ניסיות, אותן ביצע בעקבות ידיעתו את סודות הקבלה המעשית, שלמד בבית הספר. פעולותיו של ישוע היו מחד אסורות, בשל הפרת השבועות הקדושות, אך מאידך נועדו לקדם את שליחותו ולקרב אליו תומכים. דואליות זו, ובמקביל חוסר המוכנות של ראשי העם לקבל את ישוע כמי שאכן בא להושיע את העם ולהובילו אל הגאולה השלמה, גרמו לכישלון השליחות. כישלון זה, חשוב לציין, כוון מאת ה', כדי שבבוא העת תגיע הגאולה השלמה האמיתית אל עם ישראל, אך שליחות זו של ישוע לא בוצעה לשווא.

   ראשית, היא מנעה, כאמור, את השמדתו של העם היושב בציון, חס ושלום, ודרך מותו על הצלב של ישוע הומתקה גזרת השמד הקשה לגזרה קלה יותר: חורבן בית המקדש השני וגלות בת אלפיים שנים בין אומות העולם. ניתן לומר, בהקבלה לסיפור עקידת יצחק, כי ישוע היה למעשה "האיל שהוקרב" במקום יצחק, על מנת למנוע את השמדתו.

   שנית, היא הפיצה מרכיבים שונים של האמונה המונותיאיסטית לרבות מאומות העולם במהלך מאות השנים שלאחר מכן. מעבר לחשיבות בהסרת צורות אלילות פגאניות, הרחוקות מאוד מן האמונה באל אחד, כאמונה בפנתיאון האלים היווני או הרומי, הפצת הנצרות התקשרה ישירות לעשרת השבטים האבודים, אותם ישוע רצה למעשה להציל. הכיצד? חשוב להדגיש כי נשמות רבים מהנוצרים בימנו הן נשמות של אותם עשרת שבטים, אשר הוגלו בגלות ישראל הראשונה, ונטמעו בין אומות העולם. הגאולה השלמה אשר תגיע תחזיר את אותן נשמות אל הבית: אל עם ישראל. לכך ישוע התכוון. הוא סבר כי פעולותיו יזרזו את הגאולה ויחזירו את הנשמות האבודות הביתה. תוכניתו של ה', מאידך, הייתה שונה, והוא ראה בשליחות ישוע כשלב נוסף בדרך אל הגאולה השלמה האמיתית. ומדוע? מאחר ושמירת הנשמות במחנה הנוצרי במשך מאות השנים האחרונות, לאחר הפצת הנצרות בין אומות העולם, נעשתה אמנם במסגרת דת מסולפת ומעוותת, אך גם בדת שיש בה מספר עיקרים (כאמונה בה' וכהכרה בספר התנ"ך), אשר יסייעו בבוא העת לאותן נשמות לחזור אל מקורן האמיתי.

   שלישית, שליחותו של ישוע העלתה שני מושגים חשובים לדיון: א. הסימנים ההתחלתיים. סימנים אלו היו סימנים שבסיסם דומה לסימנים השלמים (כסימן מלכות השמים, סימן התחייה או כסימן הכוכבים, שרמזים אליהם ניתן לראות בכתבי הברית החדשה הנוצרית), אך הם לא יכולים היו להביא אל הגאולה השלמה, אלא רק לגאולה שנייה וחלקית, זו של אומות העולם. הסימנים ההתחלתיים, כמו גם הסימנים השלמים, הם סימנים שיש בהם כוח משיחי וגאולי עצום, ולראייה התפשטות הנצרות בעולם בשנים שלאחר הופעת ישוע. עם זאת, רק הסימנים השלמים עם הגעתם במועדם (לאחר פטירת הצדיק חיים ותחייתו במלכות השמים השלמה), יכולים להביא את העולם אל הגאולה השלמה.

   המושג השני הוא, כאמור, מלכות השמים, אשר הופץ על ידי ישוע בפומבי (בספרי הברית החדשה הנוצרית מוזכר המושג מספר פעמים). המושג לא היה ידוע לפני כן ביהדות, מאחר והוא היה מושג סודי, אשר רק הצדיקים הנסתרים, כמו מורה הצדק, אשר הקים את בית הספר האיסיי, ידעו עליו. בעקבות יציאת יוחנן ואחריו ישוע מבית הספר האיסיי, יצא המושג ממחבואו, אך בשל התכחשות ראשי העם היהודי באותה עת לישוע, חלה גם התכחשות לכל דבריו, ובין השאר גם למושג מלכות השמים. מלכות השמים היא המושג אשר מתקשר אל הגאולה השלמה, ואליה עולות נשמות בני האדם הזכאיות לכך. בתקופה זו חלה התקרבות בין העולם הבא, עולם הנשמות שעולות אליו לאחר המוות, לעולמנו, ובעקבות התקרבות זו, חולמים אנשים שונים חלומות גאוליים אמיתיים, בדיוק כפי שמתרחש בתקופתנו.

   אז האם, כפי שמספרת המסורת הנוצרית, ישוע אכן קם לתחייה במלכות השמים וירד אל הארץ, תוך שהוא מתגלה לתלמידיו? כן הוא, אולם צריך להבין את אמיתות העניין לפי המסגרת בה הוא נתון. מלכות השמים אז לא הייתה מלכות השמים בגרסתה השלמה, לה אנו עדים כיום, אך יש להניח כי בתקופת ישוע, בעקבות שליחותו בעלת המשמעות הגאולית, חל אכן קירוב כלשהו בין מלכות השמים לבין הארץ. מדובר היה אז במעין "קדם מלכות שמים", במסגרתה ישוע אכן קם לתחייה, והתגלה לתלמידיו לאחר המוות, אך תחייתו לא הייתה זו של הגואל האחרון, אלא של האיש השני של הגאולה.

   לסיכום, הסימן השני בא להבהיר לנו מספר נקודות חשובות אודות התהליך הגאולי: א. השופט המשוח שעלה אל מלכות השמים הוא הגואל האחרון, הצדיק חיים, וממנה הוא מנהל את ענייני הגאולה השלמה על הארץ. ב. גם אנשים פשוטים בעלי לב טוב ואמונה פשוטה ואמיתית ראויים לקבל את הבשורות הגאוליות. ג. מלכות השמים הוא מושג המתגלה בצורתו השלמה והסופית רק בתקופת הגאולה השלמה. המונח, שהיה נפוץ בנצרות, מתייחס לגרסה קדומה של מלכות השמים, במסגרתה פעל ישוע, האיש השני של הגאולה לאומות העולם.

 

הסימן השלם השלישי: סימן האור החדש של חנוכת החנוכות

 

אוקטובר 1983, מילאנו, איטליה: בחלומו, ראה רמו לוי מנורה ענקית או חנוכייה, אשר מילאה את החדר כולו. אור זוהר שאדון רמו לא יכול היה להביט אליו ישירות, יצא מן ה"נרות". האור האיר היטב מחוץ לבית, אל העולם שבחוץ.

 

   רמו לוי, סבי, עליו השלום, קיבל את הסימן השלם השלישי מאחר והיה קרוב מאוד אל הצדיק חיים בימי חייו. הצדיק היה נוהג לומר לתלמידים שהוא לא ראה מעולם לב כה מלא ברחמים כלפי אחרים כליבו של רמו. כאבם של אחרים היה כאבו, ושמחתם הייתה שמחתו. בהתייחס ללוח השנה העברי, רמו לוי מת באותו יום (כ"ג בסיוון) ובאותה השעה (16:00) שבה נפטר הצדיק חיים, ונקבר (באותו בית קברות במילאנו) באותו יום בדיוק (כ"ה בסיוון) כמוהו, 12 שנים אחריו.

   הסימן השלם השלישי בא להבהיר כי הגאולה השלמה היא אוניברסאלית, היוצאת מעם ישראל ומבית מקדשו אל כל העולם, כפי שמנבא הנביא ישעיהו (ב', 2-3): "ב וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית-יְהוָה בְּרֹאשׁ הֶהָרִים, וְנִשָּׂא, מִגְּבָעוֹת; וְנָהֲרוּ אֵלָיו, כָּל-הַגּוֹיִם. ג וְהָלְכוּ עַמִּים רַבִּים, וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל-הַר-יְהוָה אֶל-בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב, וְיֹרֵנוּ מִדְּרָכָיו, וְנֵלְכָה בְּאֹרְחֹתָיו: כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה, וּדְבַר-יְהוָה מִירוּשָׁלִָם". החנוכייה (או המנורה) שבחלום מייצגת את בית המקדש השלישי אשר יוקם בירושלים, עיר הקודש, ובבאר שבע, עיר האבות והכוהנים (לפי חלום שקיבל אחד מתלמידי הגואל חיים), וישמש כבית תפילה לכל העמים. אורו של המקדש יצא אל העולם כולו, והדבר יתאפשר בעיקר אחרי ביצוע שינויים מסוימים בתפיסת הדת היהודית, ולאחר תיקון גדול בנצרות.

   אלו שינויים צריכים בני הדתות, היהודית והנוצרית, לעבור כדי להיות ראויים לבית התפילה? הדת היהודית צריכה לעקור מתוכה את הקבלה המזויפת המבוססת על ספר הזוהר השקרי. את ספר הזוהר חיבר השרלטן ורודף הבצע משה דה-לאון בסוף המאה ה-13, והוא לא "גילה", חלילה, את סודותיו הנסתרים של התנא הקדוש שמעון בר יוחאי, אלא העלה על הכתב תורת אצילות מתועבת ואלילית למטרות רווח בלבד. עצוב לראות כיצד קבוצות שונות ביהדות (כקבוצות חסידיות שונות, ומעל כולן תנועת חב"ד) נפלו במאות האחרונות אל השקר הזה ומאמינות בדוקטרינת אצילות, המקבילה לפנתיאון האלים המצרי. חשוב להדגיש: אותם "סודות עליונים", כביכול, הנובעים מאותה קבלת שקר, אינם סודות כלל ועיקר. בסודות נסתרים ונעלים אוחזים בימנו רק הצדיקים הנסתרים, ואין הם רשאים לגלותם לקהל הרחב. לא הגיוני כי אותם סודות ידלפו לקהל הרחב ולאותם רבנים "מקובלים".

   התיקון הגדול בנצרות הינו רחב הרבה יותר, והוא מכוון אל בסיס התיאולוגיה הנוצרית, שהינו אלילי. בעקבות התיקון הדת הנוצרית תיעלם, אך בסיסה, שאותו ניסה להנחיל ישוע בשיעוריו יישאר, ויסיע לבני האומות הנוצריות לקבל את האמונה האמיתית ביתר קלות. כאן גם חשוב מאוד לציין שצאצאי עשרת השבטים האבודים של עם ישראל יחזרו בתקופת הגאולה השלמה אל חיק היהדות, מאחר והם מוטמעים בימנו בין האומות הנוצריות. אותו תיקון יאפשר גם את זאת. בהקשר זה מה שישוע ניסה לעשות בתקופתו ולא הצליח (הוא טען כי נשלח להציל את בני עשרת השבטים) יצליח בעת הגאולה השלמה, שהינה גאולה שלמה, כוללת וסופית.

   ומה בנוגע לאומות האסלאם? דת האסלאם המסורתית, בניגוד לנצרות, היא דת מונותיאיסטית "נקייה" מכל סממנים אליליים. מאמיניה מקורם בישמעאל, אשר קיבל גם הוא, כיצחק, את ברכת אביו אברהם, אך גם הם, בדומה לעם ישראל ולאומות העולם, אשר צריכים "להיטהר" מאמונות שגויות שבקרבם, חייבים לתקן בלבולים שנוצרו ממסורת הקוראן (כאמונתם כי ישמעאל הוא מי שהועלה על המזבח בעקידה ולא יצחק), ולהילחם בכתות המיסטיות שבקרבם (כמו השיעים), ובגורמים הקיצוניים והאנטי-ישראלים והאנטי-יהודים.

   כיצד ייראה בית המקדש השלישי, הוא בית התפילה האוניברסאלי לכל העמים? מחלומות שקיבלו תלמידי הצדיק חיים נראה כי בית המקדש יהיה בן 7 קומות, 13 מזבחות תפילה ומחצלת אסלאם, שתיפרס בקומה הראשונה של המבנה. בכל קומה בבית המקדש יוצבו כוהן וכוהנת אשר יהיו אחראים על מזבחות התפילה השונים, וכמו כן תינתן בו האפשרות להקריב קורבנות כבעבר, אך בהיקף מצומצם ולא לכל מי שחפץ בכך.

   להלן המזבחות וראשי המזבחות, כפי שהתקבלו בחלומות התלמידים: קומה 1: מחצלת האסלאם. על קומה זו יהיו אחראים מוסלמים, שבקיאים כבר בכל דברי הגאולה השלמה. קומה 2: מזבח יהודה, שבראשו עומד הכהן המשוח של מזבח יהודה. על מזבח זה יעלו היהודים, שנולדו יהודים או שהתגיירו על פי ההלכה. המקבילה הנשית היא מזבח בנות יעקב, שבראשה תעמוד הכוהנת המשוחה של מזבח בנות יעקב. על קומה זו יוצב ככל הנראה מזבח הלווייתנית, שעליו יעלו המתעמקים בלימוד ספר הכוכבים של אברהם אבינו ובלימוד הקבלה האמיתית של הדג הגדול לוויתן (הלימודים הנעלים אודות 13 המזלות החדשים של הדג הגדול לוויתן). קומה 3: מזבח מלכיצדק, שבראשו יעמוד הכהן המשוח של מזבח מלכיצדק. עליו יעלו כל בני אומות העולם. המקבילה הנשית היא מזבח העמים, שבראשה תעמוד הכוהנת המשוחה של מזבח העמים. קומה 4: מזבח ישראל הגדול, שבראשו יעמוד החמור אוכל לחם, הוא החמור הראשי, שנולד יהודי. הוא מכונה: החמור, משיח בן דוד, ותפקידו הוא משיחי: להתעדכן בענייני הגאולה השלמה ולהפיצם בעולם. על מזבח זה יעלו כל העוסקים (והעוסקות) בענייני הגאולה (המכונים חמורים ואתונות). קומה 5: מזבח אפרים, שבראשו יעמוד הכוהן המשוח של מזבח אפרים. עליו יעלו בני הצאן הנאבד של בית ישראל, שנכנסו לבית התפילה על מזבח מלכיצדק תחילה, אך בעקבות רצונם, ועם התקבלותם, הם יעברו ברית מילה וטבילת התגיירות במקווה, ויעלו על מזבח אפרים. המקבילה הנשית היא מזבח בנות ישראל, ובראשו תעמוד הכוהנת המשוחה של מזבח בנות ישראל. בקומה זו נמצא גם מזבח השושנה, שעליו יעלו כל המשתתפים בבית ספר השושנה, הוא בית הספר שילמדו בו את כתבי ספר משנת חיים. כנראה שגם מזבח החתונות יהיה שם, ועליו יבצעו חופה וקידושין. לפי סוג המחותנים, ייקבע מיהם האחראים שינהלו את החתונה, וקרוב לוודאי שיהיו אלו ראשי הכוהנים המשוחים של המזבח הרלוונטי. קומה 6: מזבח הנביא. עניין מזבח זה הוא להודיע את כל הידיעות המגיעות דרך חלומות בעיקר, ואת כל הבשורות הנוגעות לגאולה. בראשו ככל הנראה יעמוד יהודי מלידה. קומה 7: מזבח הכוהן המשוח, שבראשו יעמוד הכוהן המשוח, ברשות השופט המשוח במלכות השמים, הגואל חיים, וגם תפקיד זה הוא תפקיד משיחי. על מזבח זה יעמוד כנראה אדם אחד בלבד, אך יכול להיות שלכל הכוהנים המשוחים יהיה חלק בו, והכוהן המשוח ינהלם, ויהיה אחראי ללמד את כל ענייני הכהונה החדשה בבית ספר הכוהנים, שיהיה גם הוא ככל הנראה על קומה זו. נדגיש שוב: המשרות המשיחיות שעל הארץ מודרכות על-ידי הגואל, אשר נמצא במלכות השמים, אך אף משרה משיחית אינה מקבילה למשרת הגואל, מאחר ודרגת וקדושת הגואל, שנמצא במלכות השמים, גבוהות ונעלות יותר. המשרות המשיחיות משתייכות לנושאי תפקידים ארציים בלבד, ואין הם יקראו "משיחים", מאחר ומונח זה כבר לא יהיה בשימוש, אלא לשם הבנה בלבד. הוא אמנם חשוב מאוד לעם ישראל ולעמים (מדובר באחראי על הפצת הבשורות בכל העולם, ואחראי על מזבח ישראל הגדול בבית התפילה האוניברסאלי), אך אין הוא הגואל האחרון, לו בעצם מצפה עם ישראל כיום.

   אם נבחן את היחס למשיח בן דוד במסורת, נראה שבתקופתו תוקם מלכות דוד החדשה, יקובצו הגלויות, יתרחשו מלחמות ה', יוקם בית המקדש השלישי, ותתרחש תחיית המתים. עם זאת, מאחר והגואל האחרון הוא מי שבני ישראל מצפים לו, ולא משיח בן דוד, הרי שגם האירועים בתקופתנו זו, תקופת הגאולה השלמה, צריכים להיות תואמים למסורת. האם כך הוא?

   הקמת מדינת ישראל וקיבוץ הגלויות הן הוכחות לכך שאנו אכן נמצאים בתקופה גאולית. במשך אלפיים שנים העם היהודי שהה בגלות ורק חלם על שיבת ציון המונית. והנה, תוך מספר שנים קצר, הוקמה המדינה והגיעו מאות אלפי יהודים מכל קצווי תבל. בתקופה זו מתרחשות גם "מלחמות ה'", אשר אינן רק מלחמות קיום מדיניות, אלא בעיקר מלחמות כנגד הזיופים התיאולוגים שחדרו אל הדת היהודית וכנגד תיאולוגיות פסולות נוספות בעולם, כתיאולוגיה הנוצרית. בית המקדש ייבנה, בעזרת השם, בסוף הדור הרביעי ותקופת יום ה' הגדול והנורא. ומה בנוגע לתחיית המתים? לאחר שנבחר הגואל האחרון והוקמה מלכות השמים החדשה, ניתנת עם המוות האפשרות לנשמות הזכאיות לקום לתחייה במלכות זו, ובשל התקרבותה אל הארץ גם ליצור קשר עם בני האדם באמצעות מסרים הניתנים בחלומות. האם תתרחש תחיית מתים פיזית? לפי השיעורים והמסרים שקיבל פרץ מהצדיק חיים, תקופת תחיית המתים אכן תתרחש בעתיד. אין מדובר בעליית נשמות זכאיות למלכות השמים ולתחייתם בה, אלא לתחייה פיזית ממש של בני אדם. מתי יתרחש הפלא הזה? קרוב לוודאי שלא בעשרות השנים הקרובות, אלא מדובר במאות אחדות של שנים.

   יש שישאלו: הזכרת את משיח בן דוד. מיהו אם כך משיח בן יוסף, שלפי המסורת יגיע לפני משיח בן דוד? משיח בן יוסף הוא ישוע בן יוסף, אשר נשא בזמנו משרה משיחית, אם כי לא שלמה. חוסר היכולת של ישוע להבין לגמרי את מעמדו המשיחי בימי חייו ולהבהירו לציבור, או להבדיל בין המשיח לגואל, כמו גם חוסר היכולת שלו לתקשר באופן רציף עם תלמידיו אחרי מותו ולמנוע את הפיכתו לאל, נבעה מאי היותו הגואל האחרון. בשליחותו היו אמנם מוטיבים מרכזיים אשר מוכיחים כי היא הייתה משיחית וכזו שתקדם את הגאולה בעתיד, אך לא הוא האדם שיועד לשמש כגואל האנושות. גם האתון שעליה רכב ישוע לירושלים לא הייתה החמור השלם היורד ממלכות השמים בתקופת הגאולה השלמה, ומסייע להבהיר לציבור את ענייני הגאולה השלמה. הכול היה חלקי ולא שלם בזמנו של ישוע, אלא שימש שלב נוסף בתוכניתו הגאולית של ה'.

   אם נסכם, הסימן השלם השלישי בא להדגיש את האוניברסאליות של הגאולה השלמה, ואת היות בית התפילה האוניברסאלי, הוא בית המקדש השלישי, מייצגה. עם ישראל יהיה זה אשר יפיץ את "אור המקדש" לגויים, כדברי הנבואות בתנ"ך. בבית המקדש יהיו 7 קומות, ובכל קומה כוהנים וכוהנות שינהלו את ענייניה. המשרה המקודשת ביותר בבית המקדש תהיה של הכוהן המשוח, אך היזהרו שלא להתבלבל: הגואל האחרון הוא מי שהמסורת היהודית מצפה לו, והוא גואל האנושות. המשרה המשיחית של "משיח בן דוד" היא המשרה של החמור משיח בן דוד והיא המשרה המקשרת בין הגואל במלכות השמים ובין האנושות.

 

הסימן השלם הרביעי: סימן החמור אוכל לחם

 

מרץ 1984, מילאנו, איטליה: בחלומה ראתה גברת נלדה לוי חמור עם עגלה, ההולך ברחובות מילאנו. החמור עצר מחוץ למאפייה (חנות לחם), התנתק מעגלתו, נכנס לחנות והחל לאכול לחם. פרץ, ששהה בחנות פירות וירקות סמוכה, הביט בסצנה כולה.

 

   נלדה לוי, סבתי, עליה השלום, קיבלה את הסימן השלם הרביעי. גם היא, כמו סבי, רמו, הייתה אישה טובת לב, רחמנית ומסורה מאוד לבעלה, וגם היא הייתה קרובה אל הצדיק חיים בימי חייו, וכאבה את כאבו כאשר סבל בשנותיו האחרונות.

   הסימן השלם הרביעי בא להצביע על כך שתלמידי הגואל חיים, הם חמורים האוכלים את לחם הגאולה השלמה בהנאה, שהינו לחם המכיל בשורות גאוליות. ומדוע חמור? מאחר וזו היא החיה עליה רוכב ואותה מנהל הגואל בתקופת הגאולה השלמה (כידוע גם במסורת).

   פרץ, תלמידו הראשון של הגואל חיים, מכונה גם "החמור הראשון", כי הוא האדם המרכזי המקבל את הבשורות הגאוליות ישירות מן הגואל חיים. פרץ "מתלבש כחמור", ובעקבות כך מפיץ את בשורות הגאולה לעם ישראל ולאנושות כולה. בשורות אלו נכללות במסגרת הברית שבין ה' לבין בני האדם בתקופת הגאולה השלמה, המכונה: "הברית החדשה השלמה". בעתיד, כאשר ייבנה בית התפילה האוניברסאלי, תפקיד מרכזי זה של "החמור הראשון" יהיה נתון, כאמור, לחמור אוכל לחם שיעמוד על מזבח ישראל הגדול.

   אשתו לשעבר של פרץ, נודע, ומי שמלווה אותו גם היום, מכונה "זנב החמור", ומקבלת חלק נכבד מן הבשורות הגאוליות החל מן השנים הראשונות ועד עתה. תפקידה של זנב החמור, כבת זוגתו של החמור, הוא לסייע לקשר את הבשורות, המגיעות ממלכות השמים, אל הארץ.

   בנקודה זו אדגיש כי בימנו, אל הברית החדשה השלמה יכול להיכנס כל מי שמאמין בענייני הגאולה השלמה ועוסק בתיעוד בשורותיה ובהפצתן.

   חשוב גם לציין עוד חידוש עצום המתרחש בתקופת הגאולה השלמה: הנכנס אל הברית החדשה השלמה, שנוסדה על הארץ על-ידי הסימן השלם הרביעי הנ"ל, ומתוודע לשפה הברורה של הגאולה השלמה, משתנה מזלו. אסביר: כל אדם נולד תחת כוכב מסוים. עד תקופת הגאולה השלמה קבע כוכבו של האדם את מזלו (לדוגמא: מקום עבודתו, בת או בן הזוג של אותו אדם ועוד). מה שקורה בתקופת הגאולה השלמה, כאשר אדם נכנס אל הברית החדשה השלמה, הוא שהכוכב שמתחת לו האדם נולד, מכוון לגמרי על-ידי הנחיות כוכבי הגאולה. הדבר אומר, לדוגמא, שאם כוכבו של אותו אדם העניק לו עבודה בעיר מסוימת ובמקום מסוים, ייתכן וכוכבי הגאולה יכוונו אותו לעיר אחרת עם סוג אחר של עבודה, מאחר והדבר רצוי לטובת הגאולה השלמה. דוגמא נוספת: אם אדם, דרך מזלו, יכול היה להתחתן עם אישה כלשהי/גבר כלשהו, הדבר משתנה לגמרי תחת המזלות החדשים, מאחר והבחירות מוגבלות לאנשים שנכנסו בעצמם לברית החדשה השלמה או שיש להם פוטנציאל לעשות זאת.

   מהן הבשורות אשר מקבלים החמורים במסגרת הברית החדשה השלמה? ניתן לחלק אותן למספר קטגוריות: א. בשורות ומסרים נבואיים המתייחסים להיותו של הגואל חיים הגואל השלישי והאחרון של האנושות, כמו גם השופט המשוח במלכות השמים. ב. בשורות ומסרים המתייחסים לדור הרביעי ולדור שיגיע אחריו (במסגרתו יוקם בית התפילה האוניברסאלי לכל העמים, הוא בית המקדש השלישי). ג. חוקים וכללי התנהגות (דרך ארץ, דיבור, חינוך וכו') אותם יש ליישם בתקופת הגאולה השלמה (לא מעט מהם הועלו על הכתב בלוחות "החוק החדש"), כמו גם תפילות, ברכות ומנהגים המתגלים בתקופה חדשה זו (הנכללים תחת כתבי "המנהג החדש"). חשוב לחזור ולהדגיש כי כתבי החוק החדש והמנהג החדש אינם באים לשלול את מסורת ישראל או להחליפה, חלילה, אלא מטרתם היא לחדש עניינים שונים. מטרתם של החידושים הוא לעדכן את המסורת בעקבות השינויים שהתרחשו, מתרחשים ויתרחשו בתקופה הגאולה, ובנוסף גם לקרב יהודים לא דתיים ולא יהודים אל האמונה האמיתית. בהקשר זה חשוב להדגיש כי בית הכנסת המסורתי לא ייעלם, אלא ייוותר בשל חשיבותו ההיסטורית וקדושתו. ד. קריאה לבצע פעולות בעולמנו על-מנת לקדם את הגאולה השלמה (פעולות הנקראות "סימנים"). סימנים יכולים להיות ביצוע תפילה או ברכה כלשהי, ביקור במקום מסוים, או אף העתקת מקום מגורים.

   לסימן השלם הרביעי נוסף גם סימן משלים, אותו קיבלה שרה פודו (כיום מרקוס), כעבור שנה. שרה, מכרה קרובה של משפחת לוי, שקיבלה גם היא לא מעט סימנים גאוליים, חיה כיום עם משפחתה בקלגרי, קנדה:

5 במרץ 1985, מילאנו, איטליה: בחלומה נכנסה שרה פודו למאפייה וביקשה לקנות לחם. הראו לה בה כל מיני מתיקות ועוגות וממתקים אפויים, אבל לחם לא היה במקום. אחרי כן נכנסה היא למאפייה אחרת ובפעם הזאת קנתה לה את הלחם שהיא רצתה, לחמניות, ושמה אותן בשק מנייר. אחרי כמה רגעים קפצה מחוץ לשק הלחם לחמנייה אחת והתגלגלה על הדרך ההיא, תוך שהיא עוברת בדרכים ומתקדמת, אף על פי שהתחילה הדרך לעלות. בהתחלת הדרך העולה נראתה כנסייה נוצרית והדרך סבבה את הכנסייה ומשם עלתה להרים. בשלב מסוים נראה יורד מאותה הדרך חמור המושך עגלה ועל העגלה יושב איש זקן (שסימל את הצדיק חיים). האיש עצר את החמור כדי שיחכה, מאחר והלחמנייה המתגלגלת עלתה לעברם באופן בלתי טבעי, אך כאשר הלחמנייה הגיעה בדיוק אל מתחת לראשו של החמור היא נעצרה. החמור הסתכל עליה, הריח אותה וכשראה את כל האבק שדבק בה התעקש ולא רצה לאכול אותה, תוך שהוא נוער, זז הצידה ומתלונן, אך האיש הזקן לא עזב אותו, וחיכה עד שהחמור יירגע כדי שיאכל לבסוף את הלחם, וכך היה.

   חלום משלים זה בא להצביע על חשיבות סימן החמור, ובמקביל גם להצביע על "מאפיין חמורי" משותף: עקשנות חמורית התחלתית, המלווה לעיתים אף בספקות ראשוניים, בראשית תהליך קבלת הבשורות הגאוליות והכניסה אל הברית החדשה השלמה. עם זאת, בהמשך התהליך הסיפוק מאכילת "לחם הבשורות הגאוליות" הוא רב, ומלווה גם בקבלת סימנים נפלאים, וברצון עז להמשיך ולעסוק בעניינים אלו, כמו גם להפיצם לכלל.

   שני החלומות במסגרת הסימן השלם הרביעי נועדו לייסד את סימן החמור אוכל לחם בעולם, ולקשר את הסימן אל אירועים היסטוריים שונים: א. גן העדן: החמור הייתה החיה אשר עליה אמור היה אדם לרכוב בגן העדן לאחר בריאתו ולפני גירושו משם. השלמות, הכוללת שלום והרמוניה אוניברסאליים, שאפיינה אז את האדם בגן, תחזור שוב אל העולם רק כעבור אלפי שנים, בתקופת הגאולה השלמה. ב. עקדת יצחק: בעוד אברהם עלה עם בנו יצחק אל ההר, שני הנערים שליוו אותם נשארו מרחוק. על כך מצביע הפסוק: "שְׁבוּ-לָכֶם פֹּה עִם-הַחֲמוֹר" (בראשית, כ"ב, 13). שני הנערים מסמלים את שתי הדתות הגדולות: הנצרות והאסלאם, אשר במשך מאות שנים לא מסוגלים להבין את מרכזיותו של העם היהודי לגאולה השלמה. האסלאם סבור כי ישמעאל הוא שעבר את העקידה, בעוד הנצרות לא מבינה כי שליחותו של ישוע לא הייתה השליחות השלמה והסופית (אלא רק שלב ביניים מרכזי בדרך אל הגאולה השלמה), ושישוע אינו הגואל האחרון השלם (אלא האיש השני של הגאולה, האיל שהועלה קורבן, כאמור, במקומו של יצחק). ג. אתונו של בלעם פתחה את פיה רק אחרי שהוכתה שלוש פעמים: רמז לעם ישראל הפותח את פיו בתקופת הגאולה השלמה ומוכיח בפני אומות העולם (בלעם הוא נביא אומות העולם) את עוונות העבר שלהם ושלו עצמו. בסופו של יום גם הן יכריזו: "מַה-טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ, יַעֲקֹב; מִשְׁכְּנֹתֶיךָ, יִשְׂרָאֵל" (שם, כ"ד, 5).

   החמור השלם הוא המופיע בנבואת זכריה (ט', 9): "גִּילִי מְאֹד בַּת-צִיּוֹן, הָרִיעִי בַּת יְרוּשָׁלִַם, הִנֵּה מַלְכֵּךְ יָבוֹא לָךְ, צַדִּיק וְנוֹשָׁע הוּא; עָנִי וְרֹכֵב עַל-חֲמוֹר, וְעַל-עַיִר בֶּן-אֲתֹנוֹת". נבואה זו עוסקת בתקופה הגאולית בה הגואל מגיע לעולם, כשהוא רכוב על חמור ועל עיר בן אתונות. המילה "עני" מתארת הן את מצבו של הגואל חיים בעת שהייתו בעולם בכל שנות חייו באיטליה עד מותו ובעיקר את היותו לא ידוע בעולם בתקופת בחירתו על-ידי ה' כגואל האחרון. החמורים והאתונות הם תלמידי ותלמידות הגואל, הנוערים לשמע הבשורות והמסרים שנוחתים על ראשיהם.

 

הסימן השלם החמישי: הדור הרביעי והבניין החדש

 

30 במרץ 1984, מילאנו: בחלומו, אבי, דוד לוי, היה בישראל. היה בלבול גדול. מכל צד היו קרבות, קטטות ופאניקה, כאשר כל אחד רב בתקיפות מול האחר. ברגע אחד הכול נפסק והשתנה לגמרי. אז נראה בניין יפה וחדש, שממנו הוקרנו שלום והרמוניה. שדות ירוקים ופרחים נראו, כששלום ורוגע שררו בכל מקום.

 

   סימן זה בא להצביע על השינוי הגדול שיחול בעולם בתקופת הגאולה השלמה: מעבר מן הדור הרביעי המורכב אל ימי הפיוס והשלום האוניברסאליים שיגיעו אחריו.

   הדור הרביעי מאופיין בשניות מהותית. מחד, התפתחויות מדהימות בכל תחומי החיים: תקשורת המונים המתפתחת בקצב בלתי נתפס ביחס לעבר, תחבורה המקשרת פיזית בין בני האנושות, רפואה מתקדמת, מסחר בינלאומי נרחב, תגליות חיוביות רבות ועוד. מאידך, לכל פן חיובי בתקופה זו קיים גם פן שלילי שמנוגד לו. ניסיונות מדעיים לא מעטים שנועדים לגלות את סודות היקום והחלל, כמו גם ניסיונות לגלות את סודות הגנטיקה האנושית נעשים פעמים רבות מתוך כוונות חיוביות, אך במקביל, מתבצעת פלישה לתחומים שאליהם בני האדם אינם מורשים להיכנס, ככתוב בתורה: "הַנִּסְתָּרֹת לַיהוָה אֱלֹהֵינוּ וְהַנִּגְלֹת לָנוּ וּלְבָנֵינוּ עַד עוֹלָם" (דברים, כ"ט, 28), ופלישה זו מעוררת את זעם ה'. בנוסף, בתקופת הדור הרביעי חלה התגברות של חטאי ממון, תועבות מיניות, והתחזקות של תיאולוגיות אליליות, שהמאמינים בהן לא מבינים כי הן אליליות (כדוגמת מאמיני כת עדי י').

   חטאי הממון בדור זה גורמים לאנשים רבים להעביר את כל חייהם סביבו, ולמקד כל מאמץ להשיגו. אין ספק כי ללא כסף אין קיום, אך הרצון להשיג כסף בכל מחיר, גורם לעיתים לאדם לפעול בדרכים לא מוסריות, לגנוב באופן גלוי וסמוי, לשחד, לקבל שוחד, לקנא בזולת ולהיות צר עין. פעמים רבות גם אדם שלא מחשיב עצמו כחומרני נופל ב"מלכודות" הממון העדינות אשר מוצבות בדרכו. ההשתחררות מפיתויי הממון אינה קלה, בעיקר מאחר ולרוב האדם לא מרגיש כלל כי הוא הופך נשלט בידי העניינים החומריים והרצון העז להשיגם.

   גם חטאי המין בדור זה רבים, וניתן למנות במסגרתם נגישות פתוחה וחסרת גבולות לתכנים פורנוגראפיים באמצעי התקשורת ובאינטרנט, יחסי מין שלא כדרך הטבע ועוד. בדומה למלכודות הממון, גם מלכודות המין יכולות להיות עדינות ומתוחכמות, כי היצר הרע חזק מאוד והמלחמה בו אינה פשוטה.

   תיאולוגיות אליליות היו קיימות בעולם החל מימי קדם (פולחנים פגאניים, סגידה לאלי מצרים, יוון ורומי כדוגמא), אך הן רווחות גם היום. על אף שבעולם המודרני פוחתות עבודות האלילים הבוטות וה"גסות" לפסלים או לאלים רבים (הן קיימות גם כיום כבדתות אפריקאיות או בדתות אסיאתיות כהינדואיזם או שינטו), מרביתם של בני האנושות אוחזים בתיאולוגיות אליליות "עדינות" יותר. התיאולוגיה הנוצרית, אשר רואה בישוע "בן אל", או התגשמות אלוהית בבן אדם, ובמקביל מפתחת פולחני פסלונים (בעיקר הנצרות הקתולית) לא שונה במובנים רבים מאותן דתות אליליות אחרות. הנצרות בימיה הראשונים התנתקה מן היהדות, בשל הביקורת הרבה שהייתה לישוע על ראשי הדת היהודיים באותה עת, אך התנתקות זו לוותה בפסילה כמעט מוחלטת של עקרונות ההלכה היהודית ומצוותיה, מה שגרם לה לסטות לחלוטין מן האמונה האמיתית והנכונה באל אחד. במקביל לנצרות, גם ליהדות חדרה, לצערנו, עבודת אלילים עדינה, והיא תיאולוגית האצילות הפסולה הנובעת מספר הזוהר ומספרי הקבלה שנכתבו בעקבותיו. אותה "קבלה" נחשבת בחוגים נרחבים מאוד של אנשי הדת היהודיים כספר "קדוש", שמקורו בסודות נסתרים של התנא הקדוש, שמעון בר יוחאי. זהו שקר מוחלט! כיפרות גמורה! ספר הזוהר אינו מכיל סודות עליונים, אלא מוצגת בו תיאולוגיה המקבילה לדת הפרעונית במצרים הקדומה ולדתות נוספות מן המזרח הקדום, לא פחות. בכל אחת מן הדתות הללו התקיים אל עליון, אשר "האציל" את כוחותיו העליונים ל"כלי קיבול" נמוכים יותר (תוך "צמצומו"), וזאת על מנת להקל על בני האדם לתקשר איתו. בכל אחת מן הדתות הללו האלים התחתונים קיימו יחסי אישות ובאופן זה הם הצטיירו כ"אנושיים" יותר. במצרים הקדומה שיא הכיפרות האלילית הייתה בהצגה של פרעה, בן האנוש, כאל העשירי של מצרים. בדור הרביעי שיא הכיפרות האלילית הנובעת מן הזוהר מתקיימת בתנועת חב"ד, השקועה עד צוואר בזוהמת הקבלה המזויפת, והרואה את משיח השקר שלה כהתגלמות אלוהית בשר ודם, חס ושלום. ניתן להשוות את חטא האלילות הקבלית בדור הרביעי לחטא עגל הזהב: בשני המקרים היו שקועים בעבודה זרה חלקים מבני העם המאמינים, בשניהם ראשי הדת לא הבינו את חומרת החטא (אהרן, שהיה אחראי על העם בעת שמשה עלה אל ההר, אז כמו ראשי הדת היום), ובשניהם הגואל של האנושות (משה אז כמו הגואל האחרון חיים היום) הוא אשר מוציא את העם מן החושך אל אור ההבנה. לוחות עשרת הדיברות אז, שנועדו לעקור מבני ישראל את שורשי העבודה הזרה לעשרת אלי מצרים, מקבילות לכתבי ספר משנת חיים העוסקים בנושא זה, ואשר נועדו להילחם בעשרת הספירות הנאצלות, שהן בסיסו של ספר הזוהר הטמא.

   כיצד יתבטא זעם ה', אשר יצא נגד חטאי הממון, המין והעבודה הזרה, בתקופת הדור הרביעי? דור זה מתחלק, כאמור, לשתי תקופות עיקריות. התקופה הראשונה, בת 35 שנים, היא התקופה בה התופעות השליליות בעולם יהיו מינוריות יחסית. רגיעה יחסית זו נובעת מחסד ה' אשר ניתן לעולם בעקבות קורבנו של הגואל, עם פטירתו ממחלה קשה, קורבן שהסיר גזרה קשה ביותר על האנושות. חסד זה, עם זאת, יסתיים בסוף התקופה הראשונה (שנת 2017/8), ויסמן את פתיחת התקופה השנייה, הקשה עד מאוד, של הדור. בשלושים השנים הבאות (עד שנת 2047/8) תסבול האנושות מאירועים שונים: אסונות טבע, מחלות, מלחמות, רעב ואף פלישות חוצנים. אין אנו יכולים לתאר כיום את עוצמת זעם ה' באותם שנים, אך נראה כי רק חמישית מאוכלוסיית העולם תיוותר בסיום תקופה זו, וכי עם ישראל, שעבר את השואה, ייפגע באופן פחוּת משאר העמים. תקופת יום ה' הגדול והנורא תהיה שיא חלקו השני של הדור הרביעי, והיא התקופה המנובאת בנבואת מלאכי (ג', 23): "לִפְנֵי, בּוֹא יוֹם יְהוָה, הַגָּדוֹל, וְהַנּוֹרָא".

   מה יקרה בשנים לאחר הדור הרביעי? קרוב לוודאי שבשנים הראשונות תנסה האנושות למצוא את דרכה, להבין את אשר קרה, ולהתחיל במסלול חדש של בנייה מחדש. היהודים יחזרו אל האמונה האמיתית הטהורה והנקייה באל אחד, היא אמונת אברהם אבינו, יסירו את המוטיבים הזוהריים האליליים שדבקו בדתם במאות האחרונות, יכירו בגואל האחרון, חיים, ובברית החדשה השלמה, ויהיו מוכנים לבניית בית המקדש השלישי והאחרון, שלעולם לא ייחרב, בית התפילה האוניברסאלי לכל העמים. היהודים בתקופה זו ישמשו כמפיצי הבשורה החדשה לעולם כולו ("אור לגויים"). ימי הבניין החדש הם הימים המנובאים בנבואות תנ"כיות רבות, ולהלן שלוש מרכזיות וידועות: ישעיהו ב', 2-4: "ב וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית-יְהוָה בְּרֹאשׁ הֶהָרִים, וְנִשָּׂא, מִגְּבָעוֹת; וְנָהֲרוּ אֵלָיו, כָּל-הַגּוֹיִם. ג וְהָלְכוּ עַמִּים רַבִּים, וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל-הַר-יְהוָה אֶל-בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב, וְיֹרֵנוּ מִדְּרָכָיו, וְנֵלְכָה בְּאֹרְחֹתָיו:  כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה, וּדְבַר-יְהוָה מִירוּשָׁלִָם. ד וְשָׁפַט בֵּין הַגּוֹיִם, וְהוֹכִיחַ לְעַמִּים רַבִּים; וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים, וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת--לֹא-יִשָּׂא גוֹי אֶל-גּוֹי חֶרֶב, וְלֹא-יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה"

ירמיהו ל"א 30-33: "ל הִנֵּה יָמִים בָּאִים, נְאֻם-יְהוָה; וְכָרַתִּי, אֶת-בֵּית יִשְׂרָאֵל וְאֶת-בֵּית יְהוּדָה--בְּרִית חֲדָשָׁה.  לא לֹא כַבְּרִית, אֲשֶׁר כָּרַתִּי אֶת-אֲבוֹתָם, בְּיוֹם הֶחֱזִיקִי בְיָדָם, לְהוֹצִיאָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם: אֲשֶׁר-הֵמָּה הֵפֵרוּ אֶת-בְּרִיתִי, וְאָנֹכִי בָּעַלְתִּי בָם--נְאֻם-יְהוָה. לב כִּי זֹאת הַבְּרִית אֲשֶׁר אֶכְרֹת אֶת-בֵּית יִשְׂרָאֵל אַחֲרֵי הַיָּמִים הָהֵם, נְאֻם-יְהוָה, נָתַתִּי אֶת-תּוֹרָתִי בְּקִרְבָּם, וְעַל-לִבָּם אֶכְתְּבֶנָּה; וְהָיִיתִי לָהֶם לֵאלֹהִים, וְהֵמָּה יִהְיוּ-לִי לְעָם. לג וְלֹא יְלַמְּדוּ עוֹד, אִישׁ אֶת-רֵעֵהוּ וְאִישׁ אֶת-אָחִיו לֵאמֹר, דְּעוּ, אֶת-יְהוָה:  כִּי-כוּלָּם יֵדְעוּ אוֹתִי לְמִקְּטַנָּם וְעַד-גְּדוֹלָם, נְאֻם-יְהוָה--כִּי אֶסְלַח לַעֲוֹנָם, וּלְחַטָּאתָם לֹא אֶזְכָּר-עוֹד".

זכריה ט', 9-10: "ט גִּילִי מְאֹד בַּת-צִיּוֹן, הָרִיעִי בַּת יְרוּשָׁלִַם, הִנֵּה מַלְכֵּךְ יָבוֹא לָךְ, צַדִּיק וְנוֹשָׁע הוּא; עָנִי וְרֹכֵב עַל-חֲמוֹר, וְעַל-עַיִר בֶּן-אֲתֹנוֹת. י וְהִכְרַתִּי-רֶכֶב מֵאֶפְרַיִם, וְסוּס מִירוּשָׁלִַם, וְנִכְרְתָה קֶשֶׁת מִלְחָמָה, וְדִבֶּר שָׁלוֹם לַגּוֹיִם; וּמָשְׁלוֹ מִיָּם עַד-יָם, וּמִנָּהָר עַד-אַפְסֵי-אָרֶץ".

   בכל הנבואות הללו מוזכר אותו פיוס אוניברסאלי (לא ישא גוי אל גוי חרב, דיבר שלום לגוים וכו'), ואת היות הגאולה השלמה גאולה לכל העמים, ולא רק לעם ישראל, נקודה שחשוב לזכור. דורות הבניין החדש יהיו דורות האנושות שיכירו בטעויות אבותיהם וישמרו על דרך החיים הנכונה.

 

הסימן השלם השישי: תחיית הגואל חיים

 

אפריל 1984, מילאנו: בחלומו מצא עצמו ג'יורדנו לוי בגן יפיפה ונפלא עם פרחים מדהימים מכל הסוגים. אז ראה הוא את הצדיק חיים מתקרב אליו ביחד עם אשתו מזל. הצדדים בירכו האחד את השני לשלום בשמחה גדולה. גיסו של ג'יורדנו, ג'ינו טמפיירי, נכנס אז לגן, ונדהם לראות את המורה חי. הצדיק, שחש בדילמה של ג'ינו, אמר: "כן, ג'ינו, זה נכון. אכן מתתי, אך קמתי לתחייה". ג'ינו ההמום עוד יותר פנה לג'יורדנו וניסה להבין זאת. ג'יורדנו, שמח ומחייך, אמר: "זה נכון, ג'ינו, צדקת, אף אחד לא מסוגל לכך, רק המורה".

 

   חלום זה בא לחזק את היותו של המורה חיים הגואל שקם לתחייה לאחר מותו במלכות השמים, ואת היותו מנהל כל ענייני הגאולה השלמה בעולם כשופט המשוח במלכות השמים.

   מונח מלכות השמים הוזכר, כאמור, גם בנצרות, אך בה היה מדובר על "קדם מלכות שמים". בראש מלכות שמים זו עמד ישוע ב-2000 השנים האחרונות, והיא היוותה עמוד תווך מרכזי באמונה הנוצרית בכל אותם שנים. אל מלכות שמים זו עלו נוצרים בעלי זכויות לאחר מותם. היא עמדה בעינה עד לבחירת ה' בגואל האחרון חיים, שעומד כיום בראש מלכות השמים השלמה. חשוב לציין כי יהודים לא היו זקוקים כלל למלכות השמים הנוצרית במאות השנים האחרונות, מאחר והמקום של היהודים הזכאים בעולם הבא היה נפרד ומרומם יותר מזה של השאר.

ומה בנוגע למוסלמים? עבור המוסלמים הזכאים היו קיימים גני האסלאם, אליהם הם עלו לאחר המוות.

   בתקופת מלכות השמים החדשה, אותה מנהל הגואל חיים, כל הזכאים מן העם היהודי ומכל אומות העולם יכולים לעלות אליה לאחר מותם. בימנו ראינו בחלומות רבים שהאנשים אשר היו קרובים לצדיק חיים או פעלו למען הגאולה השלמה ונפטרו, קמו לתחייה במלכות השמים לאחר מותם, וחלקם מסייעים משם להמשיך ולקדם את הגאולה השלמה בעולם. אפשרות זו של קירוב בין בני האדם שעל הארץ למתים שקמים לתחייה במלכות השמים היא המקרבת, למעשה, בין השמים לארץ בזמני הגאולה השלמה.

   מעט מידע אודות קורות הנשמה לאחר המוות: לכל אדם יש נשמה, ובית דין של מעלה הוא השופט אותה עם המוות. אם אדם עבר חיים טובים וצודקים, עם אנשים אחרים ובפני ה', הוא או היא יקבלו את הנאות העולם הבא. עם זאת, אם לאחר מספר דורות, 200, 300 אולי 400 שנים, לדוגמא, אותה נשמה מעוניינת בעלייה לרמה גבוהה יותר, יש צורך שאותה נשמה תיוולד מחדש בעולמנו, ועל-ידי ההשגחה האלוהית תקבל את האפשרות להשיג זכויות לשם אותה התעלות עתידית. יש, כמובן, גם סכנה של יצר הרע, ושל נפילה, ולכן יש צורך לשמור על יראת ה'. גלגול הנשמה כאן הוא חיובי למען התעלות. אין לכך קשר אל ההשקפה בדת ההינדית המדברת על גלגול נשמות מעגלי, תהליך אינסופי של גלגול נשמות, לא רק בין אדם אחד לאחר, אלא גם של בעלי חיים (השקפה שהיא שגויה). במקביל קיימות גם, השם ישמרנו, רמות של גלגולי ענישה, בהם בשל חטאים חמורים הנפש נשלחת בחזרה לגוף של חיה: כלב, חתול ועוד. זהו עונש גרוע מהגיהינום, מאחר ואין דבר נורא מכך שנשמה, נעלה במהותה וקרובה לבוראה, נכנסת לגוף של חיה, תוך שהיא מודעת לקיומה המקורי. עונש זה הוא עונש הקשה יותר אף מן הגיהינום, מאחר ובגלגול הנשמה יודעת מי היא, מרגישה את הכול וסובלת מכל תנועה.

   ומהו הגיהינום? טועים הנוצרים והמוסלמים שאומרים שנשלחים לשם לנצח, חס וחלילה, אלא הנשמה שנשלחת לשם עוברת בו תקופה שלא עולה כמעט אף פעם על 11 חודשים (העונש הקשה ביותר). חשוב להבין כי שעה אחת בגיהינום יותר מכאיבה מכל כאבי עולם הזה. את הגיהינום מאכלסות נשמות מכל הסוגים: כופרים, עובדי עבודה זרה, מגדפים, חוטאי לשון, שונאי הבריות, רוצחים, נואפים, גנבים, מעידי עדות שקר וחומדים.

   הצדיק חיים היה אומר שהרבה אנשים חיים את חייהם בטיפשות, וחושבים שהם חופשיים לעשות כל מה שהם חפצים, וכאילו אין משפט, ולא מבינים שיש משפט על כל דבר שעושה האדם. כאילו אומר לו ה': נתתי לך בחירה חופשית, תעשה את מה שאתה רוצה, אבל אחר כך ישנו חשבון על כל מעשיך. המשפט של האדם מתבצע אחרי קבורתו, וזאת כאשר יש זכות לאותו אדם לעמוד למשפט. מאחר ומכל מעשה של אדם נברא מלאך, הן למעשה הטוב והן למעשה הרע, כאשר האדם עומד במשפט למעלה, מעידים המלאכים שנבראו ממעשיו. ישנם אנשים שאפילו למשפט לא זוכים, ונשלחים לעונשם בגלגולים קשים תיכף ומיד אחרי קבורתם, אבל רוב החוטאים יש להם זכות לעמוד למשפט ויכולים להישלח לגיהינום לפי חטאיהם. מעניינת העובדה שקיימים אנשים ששקועים כל כך בחטא, עד שגם לאחר עונש הגיהינום שעברו, הם חוזרים לעולם וחוטאים בו שוב. אחד מטעמי הדור הרביעי הוא לעקור את שורשי אותם חוטאים בתקופת יום ה" הגדול והנורא, הוא יום הדין הגדול על כל הנשמות של החיים ושל המתים. האירועים הקשים שיחולו ביום ה' יאפשרו לאותם חוטאים להבין את טעותם ולחזור בהם ממעשיהם הרעים, על מנת לקדם את עולם הטוב המנובא שיגיע אחריו. אם נקשר שוב את מעשי האדם וגורלו לכוכבים, הרי שבתקופת הדור הרביעי תהיה אפשרות לאותם אנשים שיבחרו לנהוג בדרך שונה, ואז כאילו ייכנסו כוכביהם למסלול חדש, תוך ביטול מסלול העבר שלהם, בהשפעת כוכבי הגאולה.

 

  

 

ששת הסימנים השלמים - סיכום

 

   הצגתי בפניכם את ששת הסימנים השלמים כפי שהתגלו בחלומות לתלמידים-חמורים, המקבלים את לחם הגאולה השלישית השלמה.

   קרוב לוודאי שהתוודעתם ללא מעט הנחות מפליאות שלא הכרתם בעבר. התגובה הראשונית יכולה לנוע בין תדהמה גדולה וחיובית לבין סקפטיות רבה, אדישות ואף זלזול בדברים.

   מי שסבור כי הדברים שנכתבו כאן לא ראויים התייחסות או אינם נכונים אין לי אלא להצטער, ולקוות כי בעתיד, עם האירועים שיתרחשו בתקופת הדור הרביעי הזה, ישנה את דעתו. האנשים הסקפטיים, אשר סבורים כי אולי יש בסיס נכון לדברים, אך מתקשים לקבל את מכלול הנחות השפה הברורה החדשה, מוטב שישמעו את הדברים הבאים:

   לפני כשבע שנים התחלתי לעסוק בתרגומי הכתבים של פרץ, החמור הראשון, מאנגלית לעברית. מאחר וחונכתי על-ידי אבי, שהיה תלמידו של המורה חיים, והתוודעתי לעניין הסימנים השלמים, המלחמה נגד הקבלה המזויפת של ספר הזוהר וענייני גאולה שלמה נוספים, תמיד ביצעתי את תרגומי הכתבים באהבה שלמה ובשמחה גדולה. עם זאת, עד לאפריל 2010 היו נכנסות לעיתים אל ראשי מחשבות שונות אשר גרמו לי לעיתים לעצור ולנסות להבין האם ייתכן שאנו אכן נמצאים בתקופה גאולית היסטורית. ניסיתי להבין מדוע דווקא משפחתי היא זו שזכתה לכבוד העצום הזה של עיסוק בענייני הגאולה השלמה, ומדוע אני הוא זה שמתרגם את הכתבים הקדושים הללו. ברגעים מסוימים אף ניתן היה לכנות תחושות אלו: סקפטיות.

   בתחילת אפריל 2010 חלמתי חלום. לקראת סופו ראיתי התפרצות געשית שכיסתה את כדור הארץ ומיד לאחר מכן לוח שנה ובו סימון של יום חמישי בשבוע. קמתי כשהתמונות הללו חרוטות היטב בראשי. ניסיתי להבין מה החלום אומר: האם התפרצות געשית יכולה להשפיע על העולם כולו?

   ביום חמישי כעבור שבועיים הגעתי למשמרת בוקר במקום העבודה שלי באותה עת, משרדי אתר האינטרנט ynet, וכאשר פתחתי את אתר החדשות, נדהמתי. בעקבות התפרצות געשית באיסלנד, החל ענן אפר וולקני לכסות חלקים נרחבים בצפון אירופה. בימים הבאים המשיכה הפעילות הגעשית באי, והענן התפשט לחלקים נוספים באירופה ולמזרח התיכון, ואף התקרב לארצות הברית. מרחבי טיסה נסגרו למשך ימים, ארגון הבריאות העולמי הזהיר מפני סכנות בריאותיות שיכולות להיווצר כתוצאה מנשימת האפר, והמליץ להישאר בבתים במקרה של גשם, והפעילות הבין-מדינתית האירופית והעולמית נפגעה משמעותית מן התופעה. בעקבות האירוע המדהים, הבנתי כי אין מקום לסקפטיות, ומאותו יום האמונה בכל בשורות הגאולה השלמה הייתה מלאה וללא ספקות. לא רק אחרים חלמו חלומות גאוליים. הנה, גם אני חמור האוכל את לחם הגאולה השלמה בהנאה! הי-הא!

   ראוי לציין כי בהמשך לאותו חלום, זכיתי בשנים שלאחר מכן לחלום חלומות נוספים שרמזו על אירועים בתחומים שונים, שאכן התרחשו, והדבר רק חיזק את אמונתי ואת רצוני להמשיך ולעסוק במלאכת התרגומים, ואף לנסות בעצמי לכתוב טקסטים, המסכמים את הכתבים הרבים אליהם נחשפתי.

   מי שקרא את הטקסט וחש כי אורו עיניו, והוא מעוניין להרחיב את הידע אודות התקופה הייחודית בה אנו חיים, מוזמן לעיין בטקסטים השונים של ספר משנת חיים, שנכתבו עד היום בשלוש שפות עיקריות: עברית, אנגלית ואיטלקית. כמו כן, להסברים בסיסיים נוספים ניתן לעיין בשני הטקסטים הנוספים אותם כתבתי בשנה האחרונה: האחד, טקסט הסוקר את כתבי ספר משנת חיים ואת התכנים המרכזיים המועלים בם. השני, טקסט המסביר בקצרה את הנושאים המרכזיים של הגאולה השלמה, ומביט גם אל נבואות אחדות מן התנ"ך הרלוונטיות לתקופתנו, ואל חלומות מרכזיים, שחלמו החמורים החל מפטירת הגואל חיים ועד לימנו אנו. חלק גדול מכתבי ספר משנת חיים נמצא גם באתר האינטרנט: ...., והם נגישים לכל קורא. הכניסה לאתר היא חינמית ומומלצת בחום.

   לסיום, ברצוני רק לאחל לכל מי שקרא את הטקסט, ולכל אדם באשר הוא אדם, כי יבין את חשיבות וגדלות התקופה בה אנו חיים. טוב יהיה אם כל אחד, במקביל לחיזוק ההבנה כי קיימת השגחה אלוהית כלפי כל עניין, וכי יש ללכת בדרך האמונה האמיתית והפשוטה באל חי אחד, יעשה הכול כדי לנהוג בטוב לב, בצדק ובנדיבות כלפי סביבתו הקרובה והקרובה. אנו כולנו בשר אחד, והקדוש ברוך הוא מעוניין שנפנים מסר זה אותו בישר הצדיק חיים.